aeldre-kvinde-kiropraktor.jpg

WHO har d. 7. december løftet sløret for en ny vejledning indenfor rygsmerter. Vejledningen er udarbejdet ud fra en særlig opmærksomhed mod bl.a. stigningen i antallet af ældre.

Rapportens anbefalinger

Rapporten består af fire grundprincipper for behandling af mennesker med kroniske rygsmerter og anbefaler en markant forandret tilgang til behandlingen.

Grundprincipperne er som følger:

  • Holistisk tilgang: Behandlingen skal tage højde for den enkeltes personlige og sociale kontekst. WHO fokuserer på at betragte mennesker som helheder, ikke blot som patienter med en dårlig ryg.
  • Lige adgang uanset økonomisk status og alder: WHO understreger behovet for lige adgang til behandling, især for ældre mennesker, der oftest overses og diskrimineres i sundhedssystemet.
  • Empatisk kommunikation: Sundhedspersonale skal lytte, udvise empati og undgå stigmatiserende sprogbrug. Mennesker med rygsmerter bør defineres af, hvad de kan, i stedet for hvad de ikke kan.
  • Integreret og koordineret indsats: WHO opfordrer til en sammenhængende indsats på tværs af sundhedssektorer, så al informationen om patienterne når ud til alle relevante. Dette er især vigtigt hos ældre med flere samtidige sygdomme.

Indsatsen for ældre skal opgraderes

Professor Jan Hartvigsen fra Syddansk Universitet (SDU) har spillet en nøglerolle i arbejdet med anbefalingerne, og han forklarer om fokusset på ældreområdet:

- I Danmark er rygsmerter årsag till 38% af alle førtidspensioner. Vi skal derfor opgradere indsatsen for rygsmerter – specielt for ældre. For alle anbefalinger har vi derfor specifikt vurderet, om en behandling er egnet til ældre. Forskningen tyder på, at ældre med kroniske rygsmerter ikke bliver tilbudt de bedste behandlinger, man kan sige, at de bliver diskrimineret. Det skal vi være opmærksomme på og rette op på, understreger han.

Behov for mere forskning på ryg-området

Jan Hartvigsen fortæller desuden om manglen på forskning i rygsmerter:

- Vi evaluerede i alt 37 behandlinger, og vi fandt flere, hvor der ikke var nogen som helst forskning, der kunne hjælpe med at bestemme, om behandlingen hjælper eller er skadelig. Derfor er der behov for meget mere forskning inden for området, specielt forskning, der siger noget om, hvordan vi bedst behandler mennesker med kroniske rygsmerter, der samtidig har andre sygdomme, siger Jan Hartvigsen.

Danmark halter bagefter

Danmark lever ikke automatisk op til WHO's principper om bl.a. en markant forandret tilgang til behandling af kroniske rygsmerter, og Jan Hartvigsen forklarer hvorfor:

- For eksempel har vi danskere ikke lige adgang til de behandlinger, der bliver anbefalet, og vi har i det danske behandlingssystem ikke en ordentlig koordinering af vores indsats over for mennesker med rygsmerter. Det kan vi ikke være bekendt.

Læs mere om WHO's nye retningslinjer på WHO's hjemmeside.