180383610.jpg

Overenskomstforhandlingerne på det private arbejdsmarked er påbegyndt, og dermed er det også anledning til at Dansk Kiropraktor Forening og HK forhandler HK overenskomsten. HK overenskomsten gælder for klinikker som:

  1. Er medlem af DKF
  2. OG enten har takket ja til HK’s invitation om overenskomst, eller ikke i tide har takket nej efter at have modtaget en henvendelse fra HK.

Sekretariatet og HK vil indledningsvis lave en teknisk gennemgang af overenskomsten, og derefter udveksle krav til forhandlingerne, som i øvrigt først vil afvente forhandlingerne i det øvrige arbejdsmarked, herunder ikke mindst de øvrige sundhedserhvervs forhandlinger med HK. De berørte klinikker har modtaget direkte besked.