Velkommen håndtryk aftale.jpg

HK Overenskomsten er nu færdiggjort med den tekniske gennemgang der har efterfulgt den politiske forhandling. 

De store nyheder er:

Mulighed for at arbejde 2 lørdage om ugen

Kliniksekretærer kan nu arbejde om lørdagen indtil 2 lørdage om måneden som en del af den almindelige tilrettelæggelse af driften. Der skal betales tillæg for arbejde på forskudt tid ved arbejde om lørdagen.

Lønstigninger

Lønnen for kliniksekretærer skal forhøjes pr. 1.april 2023 efter de løntrin de indgår som følger:

Minimallønnen udgør (se note 1): 

     -                  1.4.2023                 1.4.2024                    

  1. år             23.910,52 kr.          24.632,00 kr.             

    2.år               24.035,52 kr.           24.757,00 kr.                            

  1. år             24.253,52 kr.          24.975,00 kr.   
             
  2. år             24.482,52 kr.          25.204,00 kr.  
              
  3. år             24.811,52 kr.          25.533,00 kr.            

          

Note 1: I overenskomstperioden reguleres minimallønnen som følger: 

Pr. 1.4. 2023:kr. 737,52 kr. pr. måned på alle løntrin 

Pr. 1.4. 2024: kr. 721,49 kr. pr. måned på alle løntrin 

Pension

Endvidere ændres pensionsindbetalinger pr. 1 juni 2023 således, at arbejdsgivers indbetaling øges til 12 % og medarbejderens indbetaling sænkes til 3%.


Fritvalgsordning

For så vidt angår fritvalgsordning, så ændres procentsatsen for denne fra 1. april 2024:

Pr. 1. april 2022 6,0% af foregående års løn. 

Pr. 1. april 2024 8% af foregående års løn 

Det bemærkes at der også er ændring til barsel, og til pension under barsel, som større ændringer.

Ændringer i ansættelsesbevis

Endelig er der en ændring i ansættelsesbeviset for kliniksekretærer, som vil gælde fremadrettet for alle funktionærkontrakter pga. ændret lov om ansættelsesbeviser, således at arbejdsgiver som udgangspunkt ikke kan kræve at godkende at en medarbejder har ansættelse andetssted. Dog med bl.a. den undtagelse, at der ikke må være interessekonflikt. (Fx. ved ansættelse på en konkurrende klinik i nærområdet.)  Den ny ordlyd er: 

En arbejdsgiver må ikke hindre en lønmodtager i at tage sideløbende ansættelse eller på den baggrund behandle lønmodtageren ugunstigt, hvis lønmodtageren fortsat kan arbejde i overensstemmelse med en af arbejdsgiver fastlagt tidsplan. Dette finder ikke sted, hvis omstændighederne ved det pågældende arbejde på grund af interessekonflikter, indebærer at beskæftigelse som nævnt er uforeneligt med det bestående ansættelsesforhold, jf. lov om ansættelsesbevis § 7. 

Vil du læse den  foreløbig udgave af overenskomsten, kan du skrive til dkf@danskkiropraktorforening.dk. Bemærk, at efter overenskomsten er finpudset og sat op, bliver den trykt og lagt op på DKF's hjemmeside i en endelig version.