It data matrix.jpg

Læs her, hvad du skal være opmærksom på, og hvordan du implementerer programmet i din klinik.

KirCACS og Frontspeed har været klar til opgaven siden juni 2022. En del klinikker har allerede implementeret Sentinel, og flere af frontløberne har siden bidraget til kvalificering af, hvordan man kan præsentere data i klinikkernes egen visning. Der bliver fortsat arbejdet med at kvalificere og vise data.

CGM fik certificeret journalsystemet Complimenta i efteråret 2022. CGM har oplyst, at de ikke vil få journalsystemet Equus certificeret.

Senest er EG ClinicCare blevet certificeret. De oplyser, at de klinikker der benytter deres webbaserede løsning kan implementere Sentinel fra medio juni. EG ClinicCare har oplyst, at godt 9 pct. af deres kunder benytter den webbaserede løsning.

Og så det praktiske…

Hvis du er i tvivl om din journaludbyder understøtter implementering af Sentinel, opfordrer vi dig til at henvende dig til din journaludbyder.

Hvis du er i tvivl om du allerede har implementeret Sentinel i din klinik, så opfordrer vi dig til at kontakte supporten i Sundhed.dk, der også varetager support af Sentinel; E-mail: info@sundhed.dk og tlf.: 88443131.

Hvis du er i tvivl om hvordan du implementerer Sentinel, får du her en guide til at komme i gang:

  • For at komme i gang med at bruge Sentinel, skal klinikkens dataansvarlige godkende en samtykkeerklæring – det er licensaftalen til at anvende software og funktionaliteten i Sentinel. Du får adgang til samtykkeerklæringen gennem menupunktet for Sentinel i journalsystemet. Du skal gå ind på undermenupunktet ”praksis samtykke” og godkend samtykkeerklæringen. Når samtykkeerklæringen er godkendt, forsvinder undermenupunktet for samtykke.
  • Du skal også underskrive databehandleraftalen, for at klinikken kan komme i gang med at bruge Sentinel. Du får adgang til databehandleraftalen via menupunktet for Sentinel i journalsystemet. Du skal gå ind på undermenupunktet ”underskriv ny databehandleraftale” og underskrive databehandleraftalen elektronisk. Når databehandleraftalen er elektronisk underskrevet, forsvinder undermenupunktet for databehandleraftalen.
  • Herefter skal du tilmelde klinikken til kvalitetsprojektet diagnosekoder. Via journalsystemets menupunkt for Sentinel går du ind på undermenupunktet ”administrer” – her kommer du ind i administrationsmodulet. Under fanebladet ”Projekt tilmelding” finder du tilmelding til kvalitetsprojektet diagnosekoder.

Tilskud til implementeringen

DKF’s bestyrelse har besluttet at anvende Kiropraktorfondens genanvendelsesmidler til at give klinikkerne et tilskud på 5.000 kr. til at implementere Sentinel. Tilskuddet bliver givet automatisk, når den enkelte klinik har godkendt samtykkeerklæring, underskrevet databehandleraftale, tilmeldt diagnosekodeprojektet og derefter haft mindst 5 konsultationer i klinikken.

Support

Har du spørgsmål eller oplever du tekniske problemer, så er du altid velkommen til at kontakte supporten i Sundhed.dk: info@sundhed.dk eller på telefon: 88443131.

Har du spørgsmål til den faglige del af kvalitetsarbejdet, så er du altid velkommen til at kontakte KviK: kvik@kiroviden.sdu.dk

Vejledende materialer og øvrige informationer om at implementere og anvende Sentinel i kiropraktorpraksis er samlet på Kiropraktorernes Videnscenters hjemmeside under fanen Kvalitet.