Modernisering, 2023.jpg

Danske Regioner og Dansk Kiropraktor Forening har haft et fælles ønske om at modernisere overenskomstens ydelseskatalog med afsæt i fagets udvikling, nyeste evidens og nationale kliniske retningslinjer. Parternes fælles arbejdsgruppe har siden september 2022 mødtes fem gange og afholdte sidste arbejdsgruppemøde d. 10. maj 2023.

- Arbejdet er nu godt afsluttet, og vi er stolte over at kunne præsentere kiropraktorerne for to nye udredningsforløb, to træningsforløb og nye ydelser under overenskomsten, udtaler formand Michael Christensen. 

Her følger et indblik i nogle af arbejdsgruppens anbefalinger. 

Udredningsforløb for spændingshovedpine

Arbejdsgruppen anbefaler to nye udredningsforløb, hvoraf den første er spændingshovedpine. Hvis patienten har effekt af behandlingen på udredningsforløbene, kan behandling fortsættes på speciale 53. Forløbet er for patienter med episodisk spændingshovedpine med hyppige anfald og patienter med kronisk spændingshovedpine i mere end 15 dage pr. måned.

Udredningsforløbet indeholder:

 • Forundersøgelse
 • Opfølgende konsultationer
 • Statuskonsultation efter 2 uger
 • Opfølgende konsultationer
 • Statuskonsultation efter 8 uger.

Udredningsforløb for brystsmerter

Arbejdsgruppens anden anbefaling er et nyt udredningsforløb ved brystsmerter. Forløbet er for patienter med smerter i forreste brystvæg opstået inden for de seneste 3 måneder og som typisk provokeres af belastning/bevægelse af nakken og/eller den øvre del af brystryggen.

Udredningsforløbet indeholder:

 • Forundersøgelse
 • Mulighed for 4 konsultationer
 • Statuskonsultation 4 uger.

Hvis patienten har effekt af behandlingen på udredningsforløbene, kan behandling fortsættes på speciale 53.


Nye ydelser: Videokonsultation, telefonisk rådgivning og udvidet patientuddannelse

På baggrund af den teknologiske udvikling, og med afsæt i erfaringer fra den midlertidige tillægsaftale for digitale ydelser i kiropraktorpraksis, anbefaler arbejdsgruppen, at der indføres en videokonsultationsydelse og en ydelse for telefonisk rådgivning.

Arbejdsgruppen anbefaler herudover en ydelse for udvidet patientuddannelse, der tilbydes som et struktureret tilbud, der retter sig mod uddannelse af patienten i sygdomsforståelse, smertehåndtering og egenomsorg.


Træningsforløb for ryg og hofte/knæ

Arbejdsgruppen har drøftet, om, og hvordan, træning kan aktiveres mere særligt i forhold til, at holdtræning inkluderes i overenskomsten samt om, og hvordan, rådgivning og patient-uddannelse i egenomsorg i højere grad kan integreres i overenskomsten.

Med afsæt i disse drøftelser anbefaler arbejdsgruppen to strukturerede træningsforløb for hhv. ryg og hofte/knæ for patienter med smerter i en varighed på mere end 30 dage, hvor smerterne har indflydelse på funktion og livskvalitet med betydelige risikofaktorer for langvarigt besvær.

Træningsforløbene indeholder

 • Individuel samtale
 • Gruppebaseret patientuddannelse,
 • Superviserede gruppeforløb med træning over 6 -8 uger
 • Statuskonsultation efter forløbet.

Der må på de enkelte hold være maksimum 10 deltagere.
Hertil bliver det indskrevet i de eksisterende træningsydelser, at disse kan udføres på hold og på anden adresse end klinikadressen.

Videre proces

Når den samlede rapport er færdig og godkendt af arbejdsgruppen, overgår anbefalingerne til forhandlinger mellem parterne om økonomi. Der er i OK21 tillagt 0,8 mio. kr. til rammen til moderniseringsydelserne.