web fotoCOLOURBOX17562191.jpg

Tilbage i november 2022 offentliggjorde Sundhedsstyrelsen (efter et langt og mærkeligt forløb) en opdateret version af et ti år gammelt notat vedr. sundhedsplejerskers rådgivning om kiropraktisk behandling af spædbørn. DKF undrede sig dengang over forløb og indhold i notatet og besluttede at gå videre med sagen (se nyhed fra 3. november 2022: Nyt notat indskrænker sundhedsplejerskernes ret)

Sundhedsstyrelsen har netop meddelt, at Notat vedr. sundhedsplejerskers rådgivning om kiropraktisk behandling af spædbørn igen er opdateret og allerede gjort tilgængeligt på Sundhedsstyrelsens hjemmeside den 4. maj 2023 (LINK: Notat vedr. sundhedsplejerskers rådgivning om kiropraktisk behandling af spædbørn - Sundhedsstyrelsen)

DKF og DSK kan med tilfredshed konstatere, at notatet er rettet til efter en række af de forhold, som blev påpeget i vores forskellige henvendelser i december 2022, ikke mindst at notatet nu er afgrænset til alene at omfatte ’Kiropraktisk behandling af gråd hos spædbørn’.

Vi har dog stadig en række ting til den opdaterede version, som vi netop har gjort Styrelsen opmærksom på, og ud over en et par rent faglige ting, så er det vigtigste, at teksten flere steder i notatet og ikke mindst på Sundhedsstyrelsens hjemmeside, ikke afspejler hovedændringen i det opdaterede notat, da der stadig refereres til generel rådgivning om ’kiropraktisk behandling’ uden eftersætningen ’af gråd hos spædbørn’.

Når det nu i version 3 er afklaret, at sundhedsplejerskerne gerne må rådgive forældre om kiropraktisk behandling, bare ikke i forhold til gråd hos spædbørn, har vi gjort styrelsen opmærksom på, at der er et stort behov for at få dette udbredt i faglige kredse. Notatet har helt tilbage fra version 1 været genstand for fejltolkninger og misforståelser og er det også fortsat på baggrund af version 2.

Vi vil naturligvis selv tage kontakt til sundhedsplejerskerne og stille os til rådighed i den forbindelse, men vi har også anmodet Sundhedsstyrelsen om at sikre, at kendskabet til den opdaterede version bredt set bliver oplyst relevante aktører, ikke mindst sundhedsplejerskerne.

Vi har også påpeget, at der i version 3 fortsat er medtaget statistik der viser, at behandlingen af spædbørn hos kiropraktor er steget, ifølge Sundhedsstyrelsen ovenikøbet betydeligt, og vi har igen opfordret Sundhedsstyrelsen til at dokumentere eller i det mindste underbygge, at det i sig selv skulle udgøre et problem eller selvstændig er en grund til bekymring.

Når Styrelsen er ude at advare om en betydelig stigning i brug af nikotinpræparater blandt børn og unge, sker det med reference til velunderbyggede studier om disse produkters sundhedsskadelige virkning, men i dette tilfælde mangler Sundhedsstyrelsen fortsat at underbygge, hvorfor den øgede aktivitet i sig selv udgør et bekymrende problem, hvilket blev tydeligt i forbindelse med aktindsigten i sagsforløbet, hvor der ikke i sagen kan findes dokumentation for dette.