Vær med bestemme.jpg

Kriterierne for støtte til efteruddannelse skal revideres. Det blev konklusionen efter fondsmødet i april, og der er derfor åbnet op for, at flere fagområder og masteruddannelse som kan støttes igennem fonden.

Fonden er regionerne og kiropraktorernes fælles fond, der finansierer forskning, efteruddannelse og meget mere.

De nye fagområder til efteruddannelse som kan søge om støtte fra fonden:

 • Billeddiagnostik
  • F.eks. indenfor røntgen, muskuloskeletal ultralyd, MR og lignende. Området ville både kunne omhandle optagelse/udførelse, samt diagnostik og beskrivelse.
 • Kommunikation
  • F.eks. indenfor patientkommunikation, men også kommunikation indenfor professionen og på tværs af faggrupper og sektorer. Kommunikation kan ses bredt og kan både indeholde verbal og non-verbal kommunikation samt skriftlig kommunikation som f.eks. epikriser, henvisninger og attester.
 • Ledelse
  • F.eks. indenfor de klassiske ledelsesområder som økonomi, bogføring, lovgivning og jura. Efteruddannelsen kan også være indenfor faglig ledelse, personaleledelse og kvalitetsudvikling.
 • Diagnostik og behandling
  • F.eks. indenfor diagnostik og behandling set ift. kiropraktors virke. Efteruddannelsen skal bygge videre på kiropraktorens grunduddannelse og være relevant i behandlingen og håndteringen af patienter/borgere i kiropraktorpraksis.
 • Træning og rehabilitering
  • F.eks. træning og/eller rehabilitering indenfor muskel-skelet-området. Efteruddannelsen skal være relevant i behandlingen og håndteringen af patienter/borgere i kiropraktorpraksis.

Masteruddannelser som kan søge om støtte fra fonden:

 • Master i Kvalitet og Ledelse
 • Master i Smertevidenskab og tværfaglig smertebehandling
 • Master of Headache Disorders
 • Master i Sundhedsfremme

Vær opmærksom på, at for at søge om støtte fra fonden, skal Masteruddannelser være indenfor de områder som er relevante for en kiropraktor i kiropraktorpraksis. Områderne kan tage udgangspunkt i fagområderne for efteruddannelse, men er ikke udelukkende begrænset dertil. Om en masteruddannelse er relevant, vil blive vurderet individuelt ved hver enkel ansøgning.

Frist for ansøgning til støtte til en efteruddannelsesaktivitet er 1. september. Ansøgningen sker igennem Danske Regioner.

OBS: hjemmesiderne vil blive opdateret hurtigst muligt.