nyhedsbrevvejle.jpg

Fredag eftermiddag startede med en sidste workshop om det kommende målprogram, hvor deltagerne i grupper blev bedt om at diskutere og prioritere konkrete initiativer. Det endelige målprogram præsenteres på Generalforsamlingen i november.

Annette Blynel, medlem af regionsrådet i Region Syd og formand for Kiropraktorernes Videncenter gav en rundflyvning i det regionale sundhedspolitiske landskab, samt hvilke opgaver og interesser der særligt optager hende. Annette havde mange gode ting at sige om kiropraktorerne, men påpegede også at kiropraktorerne har meget mere at byde på i det danske sundhedsvæsen:

"Vi har en fælles opgave i at få jer (kiropraktorerne) bragt endnu mere i spil på den sundhedspolitiske dagsorden", konstaterede hun

tillykke.png

Lørdag indledte formand for Dansk Kiropraktor Forening Michael Christensen programmet med et indblik i de seneste måneders politiske arbejde, som ved mere end én lejlighed har bragt ham til Christiansborg for at drøfte kiropraktorernes kompetencer og rolle med medlemmer af sundhedsudvalget.

Erik Jylling, sundhedsdirektør i Danske Regioner og Lisbeth Hartvigsen, kiropraktor og rygkonsulent i Region Syd var inviteret til debat om Danske Regioners planer for bevægeapparatsområdet, og kiropraktorernes rolle heri.
Her var der bred enighed om og opfordring til at Danske Regioner med fordel kunne tænke kiropraktorerne ind i udredningen af patienter med lænderygsmerter. Lisbeth Hartvigsen præsenterede desuden et konkret forløbsprogram for lænderygsmerter, som er udarbejdet i Region Syd og som bliver sendt i høring i slutningen af maj måned.

Som afslutning præsenterede Christina Munk Eriksen, chefkonsulent for overenskomst i DKF resultaterne af det netop afsluttede moderniseringsarbejde, og gav sammen med Marlene Øllegaard Terkelsen teamleder for KVIK på KVC og Andreas Bue Tøllner, teamleder for efteruddannelse på KVC en status på overenskomstområdet, samt en opvarmning til de kommende overenskomstforhandlinger som påbegyndes primo 2024.