Gammel mand stok.jpg

Du får her en hurtig guide til, hvad helbredstilægget er, hvem og hvordan patienter bliver berettiget til det, så du er klædt bedre på til at vejlede dine patienter.

Hvad er helbredstillæg?

Helbredstilægget er et tillæg til folkepensionen og giver tilskud til den del af patientens egenbetaling, som ikke dækkes af sundhedsloven, når patienten bl.a. har udgifter til kiropraktisk behandling. Helbredstilægget kan dække op til 85% af pensionistens egenbetaling.

Hvem har ret til helbredstillæg?

Pensionister som har helbredsudgifter kan ansøge om et helbredstillæg som en del af deres folkepensionsordning. Det gælder også for førtidspensionister efter de gamle regler - dvs. før 2003.

Det er patientens tillægsprocent og formue, som afgør om patienten er berettiget til helbredstillæg.

  • Patientens tillægsprocentPatientens tillægsprocent afgør, hvor meget vedkommende kan få i tillæg ved siden af pensionen, og tillægsprocenten beregnes i forbindelse med patientens pension af Udbetaling Danmark. Tillægsprocenten spænder fra 0-100, og jo højere tillægsprocent, jo større er tilskuddet. 
  • Formue: Har patienten en ægtefælle/samlever bliver ægtefælle/samlevers formue regnet med i formueopgørelsen. Patienten kan ikke få helbredstillæg, hvis den likvide formue er over 93.000 (2022) eller 95.800 kr. (2023)

Læs mere om, hvordan den likvide formue opgøres.

Hvordan får patienten helbredstillæg?

Før patienten kan blive godkendt til helbredstillæg, skal patienten oplyse sin formue til Udbetaling Danmark på borger.dk eller gennem link som optræder efter ansøgning til helbredstillægget. Helbredstilægget søges også gennem borger.dk. Det er kommunen der vurderer, om den enkelte har ret til helbredstillæg gennem den enkeltes ansøgning.