TrinePaludan_MRfolder.jpg

Folderen, der oprindeligt er udarbejdet af en tværfaglig arbejdsgruppe mellem Region Syddanmark og Rygcenter Syddanmark i Middelfart, er et støtteværktøj til klinikere til at formidle en bio-psyko-social forklaringsmodel af rygsmerter og give evidens-baseret vejledning om egen-håndtering.

En arbejdsgruppe i Region Hovedstaden bestående af Trine Paludan, vicedirektør Thomas Houe fra Nordsjællands Hospital, praksis konsulenter fra almen praksis og radiologi, ledende overlæge på Reumatologisk Afdeling i Glostrup samt en radiolog fra Bispebjerg, har nu taget initiativ til at ”kopiere” folderen, så patienter i Region Hovedstaden også kan blive klogere på deres smerter i lænden.

Trine Paludan fortæller, at hun håber, at folderen vil bidrage til at opnå en mere ensartet kommunikation om rygsmerter på tværs af faggrupper i Region Hovedstaden og at folderen samtidig vil bidrage til at nedbringe forbruget af unødvendig billeddiagnostik af lænderygpatienter, så det kun er de ”rigtige” patienter som scannes.

Inspiration fra australsk studie

Folderen er inspireret af en australsk folder, som er afprøvet i et forskningsprojekt i Finland, hvor både patienter og praktiserende læger evaluerede den. 80% af lægerne gav her udtryk for, at folderen hjalp dem med at følge de kliniske retningslinjer og informere patienterne omkring rygsmerter, og den hjalp patienterne til bedre at forstå, hvorfor MR og røntgen oftest ikke er nødvendig.

I Region Syd har de i tillæg til folderen lavet en undervisningsvideo til klinikerne om, hvordan man bruger folderen mest effektivt og om evidensen bag de centrale budskaber i folderen. Der er også lavet 3 korte videoer til rygpatienterne om de centrale budskaber (’uspecifikke rygsmerter’, ’billeddiagnostik’ og ’hvad kan jeg gøre selv’). Videoerne kan tilgås via QR koder i folderen, og de findes også på Sundhed.dk.

Folderen skal bidrage til:

1. Minimerer unødvendige henvisninger til MR

2. Fokus på dokumenteret, relevant og ensrettet kommunikation (på tværs af faggrupper) til patienter med lænderyg problemer.

3. Aflaste almenpraksis og kan benyttes som baggrundsviden for patientinddragelse ved lænderygsmerter.

4. Minimerer patienternes tvivl om, hvorvidt de modtager den “rette behandling” og herigennem uhensigtsmæssige dobbelt forløb/ekstra konsultationer i primærsektoren.