overenskomstforhandlinger underskrift.jpg

Dansk Kiropraktor Forening og HK har afsluttet overenskomstforhandlinger med underskrift på ny overenskomst for perioden 2023-2025. DKF’s forhandlingsteam var direktør, Jakob Bjerre, Thomas Meyer fra klinikejerudvalget og chefjurist, Jens Valdemar Krenchel.

Fra arbejdsgiverside har vi fået øget fleksibilitet igennem. Fremadrettet bliver det muligt, at kliniksekretærer må arbejde op til to lørdage om måneden, mod betaling af forskudt-tids tillæg. Overenskomsten afspejler i øvrigt rammen fra det overordnede mindstelønsforlig indenfor industriens område, som har været beskrevet i medierne, og ligger tæt på tandlægernes forhandlingsresultat.

Overenskomsten er to-årig, i stedet for tre-årig, pga. usikkerheden om den økonomiske udvikling de kommende år. Også dette svarer til de øvrige forlig på arbejdsmarkedet.

Overenskomstresultatet kommer til bestyrelsen til godkendelse på det kommende møde, og sendes derefter til urafstemning blandt de overenskomstomfattede klinikker efter påske.