Unavngivet.png

Indenrigs- og sundhedsminister Sophie Løhde har tirsdag den 28. marts udpeget medlemmerne af den sundhedsstrukturkommission, der får til opgave at opstille og belyse forskellige modeller for fremtidig organisering af sundhedsvæsenet.

Baggrunden for nedsættelsen af Sundhedsstrukturkommissionen er blandt andet de demografiske forandringer, hvor stadig flere borgere får behov for pleje og behandling, mens der er rekrutteringsudfordringer næsten alle steder i sundhedsvæsenet.

Et andet forhold er de store forskelle i sundhedstilbud på tværs af landet, og at de nære sundhedstilbud ikke er fulgt med udviklingen i det specialiserede sundhedsvæsen. Sundhedsstrukturkommissionens opgave er derfor at udarbejde et beslutningsgrundlag, der fordomsfrit opstiller og belyser modeller for den fremtidige organisering af sundhedsvæsenet. Modellerne skal understøtte et forebyggende og sammenhængende sundhedsvæsen med mere lighed, nærhed og bæredygtighed.

Af kommissoriet fremgår det blandt andet at Kommissionens anbefalinger og vurderinger af fremtidens struktur skal omfatte samspillet mellem det specialiserede sundhedsvæsen på sygehusene og det nære sundhedsvæsen i kommuner og almen praksis, herunder forpligtende samarbejdsstrukturer samt muligheder for samlokalisering af kommunale tilbud og udgående sygehusfunktioner og skabelse af tværfaglige miljøer (læger, sygeplejersker, jordemødre, bioanalytikere, fysioterapeuter, kiropraktorer, psykologer, diætister mv.) i form af eksempelvis nærhospitaler

Læs hele kommissoriet her

Kommissionens medlemmer er følgende:

Formand: Jesper Fisker, Administrerende direktør, Kræftens Bekæmpelse, og bl.a. tidligere departementschef, tidligere Adm. direktør i Sundhedsstyrelsen og tidligere   direktør for sundheds- og omsorgsforvaltningen i Københavns Kommune.

Jakob Kjellberg, Professor i sundhedsøkonomi, VIVE

Peter Bjerre Mortensen, Professor ved Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet

Dorthe Gylling Crüger, koncerndirektør, Region Hovedstaden

Sidsel Vinge, konsulent og tidligere projektchef i Vive og tidligere sundhedschef i Gladsaxe Kommune

Mogens Vestergaard, overlæge, seniorforsker og Professor i almen medicin, Aarhus Universitet

Marie Paldam Folker, centerchef, Center for Digital Psykiatri i Region Syddanmark

Søren Skou, tidligere administrerende direktør, A.P. Møller Mærsk

Gunnar Bovim, formand for Helsepersonelkommisjonen og rådgiver på Norges teknik-naturvidenskablige Universitet