MC tv2.jpg

Torsdag den 2. marts udgav Sundhedsstyrelsen rapporterne 'Sygdomsbyrden i Danmark’. TV2 valgte at gøre historien om nakke- og lændesmerter til aftenens hovedhistorie.
Professor Jan Hartvigsen udtalte i Nyhederne kl. 19, at man tilgår udfordringen med bevægeapparatssmerter helt forkert – med operationer og medicin, men at man i stedet burde have fokus på fx træning og også kiropraktorernes manuelle behandling.

Også de officielle myndigheder har fået øjnene op for omfanget og prisen for smerter i lænd og nakke. Søren Brostrøm udtalte således, at han forventede at nakke og lændesmerter ville blive sundhedsvæsenets næste store fokusområde.

Efterfølgende i TV2 News aftenflade deltog Dansk Kiropraktor Forenings formand Michael Christensen i et længere interview, hvor han pointerede, at lændesmerter ikke er enkle sygdomme, som der findes hurtige løsninger på. Dét der er brug for, er en national plan, der behandler hver patient individuelt.

Dansk Kiropraktor Forening vil bruge rapportens pointer aktivt i forbindelse med den løbende interessevaretagelse, fx på Christiansborg.

Fakta
  • Rapporterne om 'Sygdomsbyrden i Danmark' er udarbejdet af Statens Institut for Folkesundhed for Sundhedsstyrelsen.
  • Sygdomsbyrderapporterne estimerer sygdomsbyrden for 9 udvalgte risikofaktorer og 15 udvalgte sygdomme.
  • Relevant for kiropraktorerne er især kapitlerne om lænderygsmerter, nakkesmerter og artrose.
  • I forbindelse med udgivelsen af rapporten udtalte Sundhedsstyrelsens direktør i Politiken at:- Rapporten viser, at nakke- og lændesmerter tilsammen koster samfundet ca. 40 mia. i tabt produktion og 12 milliarder i behandling. Hvert år koster sygdommene også omtrent 3700 mennesker livet.