Teamwork workshop.jpg

Hvis du er klinikejer, ansat i klinik eller offentligt ansat, kan du stille op til et af Dansk Kiropraktor Forenings udvalg:  Klinikejerudvalget, Udvalg for Ansatte i Privatpraksis og Udvalg for Offentligt Ansatte. Men hvad laver udvalgene. Meget kort fortalt er udvalgene bindeled til DKF’s bestyrelse, og hvert udvalg kan bestå af op til fem medlemmer, der vælges for to år.

Udvalg for klinikejere

En kerneopgave for klinikejerudvalget er at være med til at revidere ansættelseskontrakter, forhandlingerne om ny kliniksekretæroverenskomst og drøftelser om sundhedsforsikringsområdet.

Klinikejerudvalget afholder sædvanligvis virtuelle møder 2-3 gange årligt, ligesom der er en del mailkorrespondance medlemmerne imellem. Udvalget mødes i forbindelse med Dansk Kiropraktor Forenings årsmøde eller Faglig Kongres, samt én gang årligt med repræsentanter fra Dansk Kiropraktor Forenings bestyrelse og sekretariat.

Udvalg for Ansatte i Privatpraksis

Udvalget samarbejder med Klinikejerudvalget og Dansk Kiropraktor Forening om ændring af standardaftalerne for ansatte kiropraktorer og turnuskandidater i privat praksis.

Udvalget afholder virtuelle møder efter behov, men kommunikationen mellem medlemmerne foregår sædvanligvis via mail. Det mødes én gang årligt med repræsentanter fra Dansk Kiropraktor Forenings bestyrelse og sekretariat.

Udvalget for offentlig ansatte

De offentligt ansattes udvalg er med til at udarbejde DKF's forslag til de offentlige overenskomster. De holder også kontakt til tillidsrepræsentanter, og kan bistå medlemmer i forbindelse med konkrete forespørgsler.

Udvalget afholder virtuelle møder 2-3 gange årligt, og kommunikerer derudover via mail. Derudover mødes udvalget én gang årligt med repræsentanter fra Dansk Kiropraktor Forenings bestyrelse og sekretariat.

Læs meget mere om du tre udvalgs opgaver og arbejde her.

Hvis du ønsker at stille op til et af udvalgene, så send en mail til dkf@danskkiropraktorforening.dk med oplysning om, hvilket udvalg du ønsker at stille op til senest d. 31. marts.

Valget afholdes i løbet af april, hvis der er flere mulige kandidater.