Møde gruppearbejde.jpg

Turnusudvalget varetager officielt de praktiske opgaver, der er forbundet med tilrettelæggelse og gennemførelse af turnustjenesten. Udvalget er nedsat af DKF’s bestyrelse og består af 6 medlemmer.

Udvalget, som er rodfæstet i turnusbekendtgørelsen, har sit eget kommissorium, hvori det fremgår at nedsættelsen af udvalget foregår igennem en ansøgningsrunde.

Fristen for at indsende ansøgning er 31. marts.

Hvad laver udvalget?

En af udvalgets vigtigste opgaver er at deltage på turnusweekender, hvor de er ansvarlige for undervisning og gennemgang af cases. Dette er en lønnet opgave.

Herudover spænder turnusudvalgets opgaver over følgende:

  • Drøfte turnusrelaterede emner herunder konkrete sager, generelle spørgsmål, indhold i turnusforløbet og den fremtidige turnussituation.
  • Fungere som kontaktpersoner for tutor og turnuskandidater og bistå rådgivning ved tvivlsspørgsmål.
  • Rådgive i udfyldelse af logbogen.
  • Bistå Kiropraktorernes Videnscenter i udvikling og afvikling ad kurser i turnusprogrammet.

Læs mere om turnusudvalget her.

Hvis du ønsker at blive medlem af turnusudvalget, så send en motiveret ansøgning til dkf@danskkiropraktorforening.dk.