G29A1621.jpg

Den store sal på Odeon i Odense var fyldt godt op fra morgenstunden af – og den gode morgenstemning  blev bedre og bedre efterhånden som både traditionelle og nye priser blev uddelt.

Formiddagen startede med Specialeprisen og sluttede med at 42 kandidater i Klinisk Biomekanik trådte op på scenen og aflagde kiropraktorløftet. Tillykke til alle.

På baggrund af medlemmernes forudgående afstemning blev Lisbeth Hartvigsen afsløret som Årets Kiropraktor og som noget nyt blev Michael Vaarst hædret med DKF’s nystiftede pris for lang og aktiv tjeneste. Til slut blev Troels Gaarde udnævnt til æresmedlem.

Læs mere om priserne og prismodtagerne her (links]:

Debat om beretning og kontingent
Eftermiddagen stod i debattens tegn. Efter formandens mundtlige beretning stod medlemmerne i kø for at komme på talerstolen, og der var både ros og ris. Efter næsten halvanden times debat kunne dirigenten Niels Henrik Nielsen konstatere at talerlisten var tom, og at såvel beretningen, foreningens nye målprogram og den skitserede whistleblowerordning nu var en del af foreningens virke.

Næste punkt var Dansk Kiropraktor Råds mundtlige beretning, som blev afgivet af rådets formand, Anders Tromholt. 

Herefter var turen kommet til regnskabet, der blev grundigt og underholdende gennemgået af DKF’s faste revisor Bent Koefoed.

Bestyrelsen havde varslet kontingentstigning på 5 %, og det fik helt naturligt en række medlemmer til talerstolen.  Efter ca. 30 minutters debat var det tid til afstemning, der viste et klart ja til de nye kontingentsatser, der gælder fra 1. januar.

Herefter gik det slag i slag med valghandlingerne: Først blev Dansk Kiropraktor Råd valgt ved fredsvalg. Anders Tromholt fortsætter som formand og Nis Alnor, Tue Secher Jensen og Susanne Brogaard Krog blev genvalgt. Bolette Brunmark er ny i rådet og Frank Føns Jensen og John Petri Petersen er genvalgt som suppleanter.

DKF’s bestyrelse blev ligeledes valgt ved fredsvalg. Michael Christensen fortsætter som formand (læs mere her) og Christina Nielsen, Henrik Frederiksen, Jacob Toft Vestergaard og Janni Bang Brodersen blev alle genvalgt. Anette Ravn afløser Pernille Popp i bestyrelsen. På det efterfølgende konstituerende møde blev Jacob Toft Vestergaard valgt som ny næstformand (læs mere om bestyrelsesmedlemmerne her).

Gunvor Jørnsgaard blev genvalgt til posten som intern kritisk revisor og Kirsten Sillehoved blev valgt som suppleant, begge uden modkandidater.

Det officielle referat er under udarbejdelse og vil blive offentliggjort senere.

Tak for et godt årsmøde - husk at svare på evalueringen, som du har fået på mail den 11. november ca kl 16:30.