Moderniseringsroadshow.jpg

Moderniseringen har resulteret i, at udredning af patienter med spændingshovedpine og brystsmerter er blevet struktureret i faglige anbefalinger. Hertil kommer i ydelseskataloget nye ydelser for træningsforløb for hofte/knæ, træningsforløb for ryg, udvidet patientuddannelse samt telefon og videokonsultation. Dette er et resultatet af Danske Regioner og Dansk Kiropraktor Forenings fælles arbejde med at modernisere ydelseskataloget. Alle ydelserne er trådt i kraft den 1. marts 2024.

Se den samlede rapport med arbejdsgruppens anbefalinger her.

Her følger et indblik i de faglige anbefalinger til udredningsforløb for patienter med spændingshovedpine og brystsmerter samt de nye ydelser:

Udredningsforløb for spændingshovedpine
Arbejdsgruppen anbefaler et udredningsforløb spændingshovedpine. Forløbet er for patienter med episodisk spændingshovedpine med hyppige anfald og patienter med kronisk spændingshovedpine i mere end 15 dage pr. måned.

I udredningsforløbet anbefales:

 • Forundersøgelse
 • Opfølgende konsultationer
 • Statuskonsultation efter 2 uger
 • Opfølgende konsultationer
 • Statuskonsultation efter 8 uger

Forløbet er en faglig anbefaling og tilbydes med de velkendte ydelser på speciale 53.

Udredningsforløb for brystsmerter
Arbejdsgruppens anbefaler også et udredningsforløb ved brystsmerter. Forløbet er for patienter med smerter i forreste brystvæg opstået inden for de seneste 3 måneder og som typisk provokeres af belastning/bevægelse af nakken og/eller den øvre del af brystryggen.

I udredningsforløbet anbefales:

 • Forundersøgelse
 • Mulighed for 4 konsultationer
 • Statuskonsultation 4 uger

Forløbet er en faglig anbefaling og tilbydes med de velkendte ydelser på speciale 53.

Videokonsultation og telefonisk rådgivning
På baggrund af den teknologiske udvikling, og med afsæt i erfaringer fra den midlertidige tillægsaftale for digitale ydelser i kiropraktorpraksis, har parterne aftalt at indføre en videokonsultationsydelse og en ydelse for telefonisk rådgivning.

Disse kan anvendes til patienter, der er i gang med behandlingsforløb. Formålet med ydelsen er at opnå bedre og mere fleksible patientforløb og skabe øget tilgængelighed.

Patientuddannelse
I ydelseskataloget kommer en ydelse for udvidet patientuddannelse. Dette er et struktureret tilbud, der retter sig mod uddannelse af patienten i sygdomsforståelse, smertehåndtering og egenomsorg. Det kan tilbydes både individuelt og i grupper.

Ydelsen kan tilbydes af kiropraktorer og sundhedsuddannet medhjælp. Det forudsætter et kursus at kunne anvende ydelsen.

To træningsforløb: ryg og hofte/knæ
Parterne har haft et fælles ønske om, at træning kan aktiveres mere særligt i forhold til, at holdtræning inkluderes i overenskomsten og at patientuddannelse kan være en del af et struktureret træningsforløb.

I ydelseskataloget kommer derfor to strukturerede hhv.  træningsforløb for ryg og træningsforløb for hofte/knæ. Disse kan tilbydes patienter med smerter i en varighed på mere end 30 dage, hvor smerterne har indflydelse på funktion og livskvalitet med betydelige risikofaktorer for langvarigt besvær.

Træningsforløbene indeholder:

 • Individuel samtale
 • Gruppebaseret patientuddannelse,
 • Superviserede gruppeforløb med træning over 6 - 8 uger
 • Statuskonsultation efter forløbet.

Der må på de enkelte hold være maksimum 10 deltagere. Ydelserne på forløbet kan udføres af sundhedsuddannet medhjælp.

Hertil er det aftalt, at de nye træningsforløb samt de eksisterende træningsydelser kan udføres på en anden adresse end klinikadressen.

Økonomi

Parterne har behandlet arbejdsgruppens anbefalinger i økonomiforhandlinger, der har resulteret i tilskud til de to træningsforløb, udvidet patientuddannelse, telefon- og videokonsultation.

Nedenfor ses honorarer og tilskud til de nye ydelser.

 

Speciale

Tekst

Tilskud

Honorar

53

Videokonsultation

39,60

307,95

53

Telefonisk rådgivning

27,90

165,00

53

Udvidet patientuddannelse

45,59

253,44

64

Videokonsultation

89,64

307,95

64

Telefonisk rådgivning

67,23

165,00

64

Udvidet patientuddannelse

59,51

253,44

53

Individuel samtale og patientuddannelse (ryg)

123,40

633,59

53

Gruppebaseret patientuddannelse (ryg)

46,44

205,30

53

Superviseret gruppetræning (ryg)

46,44

205,30

53

Statuskonsultation efter endt forløb (ryg)

46,44

507,98

53

Individuel samtale og patientuddannelse (hofte/knæ)

123,40

633,59

53

Gruppebaseret patientuddannelse (hofte/knæ)

46,44

205,30

53

Superviseret gruppetræning (hofte/knæ)

46,44

205,30

53

Statuskonsultation efter endt forløb (hofte/knæ)46,44

46,44

507,98

 

 

 

 

De to udredningsforløb tilbydes med de velkendte ydelser for forundersøgelse og opfølgende konsultation under speciale 53.

Ydelserne forventes at træde i kraft til februar eller marts 2024. De nye ydelser kræver en ændring i Bekendtgørelse om tilskud til kiropraktisk behandling i praksissektoren, hvilket skal godkendes af Indenrigs- og Sundhedsministeriet.

Se og download de nye foldere der er lavet over de faglige anbefalinger for udredningsforløb for spændingshovedpine og brystsmerter samt de nye ydelser for træningsforløb for ryg og  hofte/knæ.

Dansk Kiropraktor Forening og Kiropraktorernes Videncenter er desuden på roadshow for at informere om nye ydelser og faglige anbefalinger.