Piller medicin.jpg

Rygsmerter medvirker til højt brug af opioider i Danmark

Danmark har historisk haft et højt forbrug af opioider, og i 2010 lå vi på en tredjeplads globalt, kun overgået af USA og Canada. De senere år har der dog været en nedgang i forbruget af disse lægemidler i Danmark. Men en af de hyppigste årsager til at udskrive opioider er rygsmerter.

Uenighed om brugen af opioider til rygsmerter

I internationale kliniske retningslinjer er der uenighed om, hvorvidt der skal være anbefaling for eller imod udskrivning af opioider til patienter med akutte rygsmerter. Hidtil har der nemlig ikke været studier, der har undersøgt effekten af opioider i forhold til placebo for denne patientgruppe. Men med et nyt OPAL-studie fra Australien er vi blevet klogere 

Ikke evidens for udskrivning af opioider

Konklusionen er, at der ikke er evidens for at udskrive opioider til patienter med akutte nakke- eller lændesmerter. Tværtimod ser det ud til, at personer, der får udskrevet opioider, opnår dårligere funktion sammenlignet med placebo, og de oplever flere skadelige bivirkninger.

Anbefalinger

Der altså grund til at overveje, om strukturen i primærsektoren understøtter en evidensbaseret håndtering af patienter med akutte smerter i ryg og/eller nakke. Grundig information, træning og manuel behandling udføres i dag primært hos kiropraktorer og fysioterapeuter. Disse ydelser er ikke lige tilgængelige for alle borgere grundet egenbetaling. 

Tiden er kommet til helt at ophøre med at ordinere opioider til disse patienter. Er den også kommet til at gentænke organiseringen samt ydelses- og tilskudsstrukturen, så vi sikrer borgerne den bedst dokumenterede og sikreste behandling?

Artiklen er en tilrettet genudgivelse af en artikel bragt i Ugeskrift for Læger. Læs hele artiklen her.