robusthed.png

Kommissionen for robusthed i sundhedsvæsenet blev nedsat i august 2022. Opgaven var at komme med anbefalinger til løsninger på de grundlæggende udfordringer i sundhedsvæsenet, så der sikres robusthed i opgaveløsningen og adgang til uddannet og kompetent personale i hele landet. Det gælder også løsninger på længere sigt, hvor der bliver flere ældre og flere med kroniske sygdomme, multisygdom og psykiske lidelser.

Kommissionen fremlagde mandag den 11. september sit bud på, hvordan fremtidens udfordringer på sundheds- og ældreområdet kan håndteres. De i alt 20 anbefalinger indeholder en bred vifte af tiltag, som, hvis de iværksættes tilsammen vil sikre mere personale med mere tid til kerneopgaven.

Formand for Robusthedskommissionen Søren Brostrøm siger:

- Vi kan ikke fortsætte ad samme sti, hvis vi også i fremtiden skal have et sundhedsvæsen og en ældrepleje, hvor medarbejderne har lyst til at være, og hvor borgerne møder personale med tid til dem. Tværtimod er der brug for helt gennemgribende forandringer i den måde, vi tilrettelægger opgaverne på sundheds- og ældreområdet, hvis det skal være bæredygtigt, også i fremtiden, hvor der bliver flere ældre og multisyge. Vi skal prioritere opgaverne skarpere, opgavemængden skal nedbringes, opgaverne skal løses smartere og mere fleksibelt, og arbejdsmiljøet skal forbedres.

Søren Brostrøm kom på pressemødet med et eksempel: Hvis man i dag har ondt i ryggen eller knæet, besøger man først en højtuddannet speciallæge - sin praktiserende læge. Derefter kan man blive henvist videre til en anden speciallæge og måske få lavet en CT-scanning undervejs, som koster mange penge.

I fremtiden kan sådan et forløb eksempelvis starte et andet sted, påpegede Brostrøm:

- Det kan være rejsen skal starte hos en fysioterapeut eller en kiropraktor.

Se hele robusthedskommissionens rapport her.