_H4A0707 copy.jpg

Dansk Kiropraktor Forenings bestyrelse mødtes onsdag den 13. september i København til et ordinært bestyrelsesmøde.

Generalforsamling
Den forestående generalforsamling lørdag den 11. november var naturligt et væsentligt punkt på dagsordenen. Bestyrelsen drøftede forløb, priser og naturligvis også det faglige og sociale program i dagene op til. Tilmeld dig allerede nu på Kiropraktorernes Videnscenters hjemmeside – early bird priser til og med den 30. september.

Ulighed i sundhed
Dansk Kiropraktor Forening og Danske Regioner har som et led i overenskomsten udfærdiget en undersøgelse af Ulighed i sundhed i forbindelse med kiropraktorbesøg. Det er ikke nogen hemmelighed, at den høje brugerbetalingsandel hos kiropraktoren er ulighedsskabende – og det viser rapporten, der netop nu er under færdiggørelse, da også. Rapporten offentliggøres om få uger.

Målprogram
DKF’s nye målprogram er ved at være på plads. Bestyrelsen fik første kig på layoutet og drøftede de sidste indholdsmæssige detaljer. Målprogrammet præsenteres på generalforsamlingen.