Computer pixebay Mohamad hassan.jpg

Styrelsen for Patientsikkerhed ændrer proceduren for ansøgning om retten til fortsat selvstændig virksomhed, når en sundhedsperson fylder 75 år.

Retten til selvstændigt at udøve faglig virksomhed bortfalder, når en autoriseret sundhedsperson fylder 75 år. For læger, tandlæger og kiropraktorer betyder det, at den særlige tilladelse til selvstændigt virke bortfalder ved 75 år. Sundhedspersonen kan dog søge om tilladelse til at fortsætte selvstændigt virksomhed.

Hidtil har styrelsen indkaldt alle ansøgere til samtale i styrelsen efter, at sundhedspersonen har udfyldt et spørgeskema på hjemmesiden og vedlagt en helbredsattest.

Fremover vil styrelsen som udgangspunkt afgøre ansøgningerne administrativt og vurdere, om det er nødvendigt, at sundhedspersonen deltager i en samtale i styrelsen, før ansøgningen kan færdigbehandles. Ansøgningsskemaet vil derfor blive udvidet med flere spørgsmål om hidtidige virke med mere, ligesom helbredserklæringen, der skal vedlægges, skal udarbejdes af egen læge.