skriv.jpg

Danica skærper administrationen af DKF’s pensionsordning, som er forbeholdt medlemmer af DKF og bl.a. medfører et meget lavt administrationsbidrag og giver adgang til dækning for erhvervsspecifikt erhvervsevnetab - som den eneste ordning af sin art for kiropraktorer.

Der har tidligere været mulighed for, at ansatte på en klinik kunne omfattes af ordningen. Det skærpes nu, at alene medlemmer af DKF kan tage del i denne ordning. Ikke-medlemmer skal derfor finde en ny pensionsordning.

Det er den enkelte medarbejderes eget ansvar at meddele sin arbejdsgiver, hvor vedkommende har pensionsordning (bortset fra kiropraktorer som er medlem af DKF og derfor har pligt til at være på DKF’s ordning). Dette er ikke klinikkens ansvar.

Medarbejderne vil kunne fortsætte med at have pension i Danica, men skal selv rette henvendelse til Danica – eller et andet pensionsselskab – om, at de ønsker at være kunder med indbetaling via deres arbejde.