Afkrydning.jpg

Boston Consulting Group (BCG) er netop gået i gang med at analysere, hvordan tilsynet opleves i sundhedsvæsenet. Analysen er iværksat af Regeringen, KL og Danske Regioner og sendt til de fleste sundhedsprofessioner i det danske samfund.

Analysen spørger ind til alle typer tilsyn, som sundhedsvæsenet modtager og eventuelle udfordringer i forbindelse med tilsynet fx overlap eller modstridende reaktioner fra forskellige tilsyn, samt ressourceforbrug på tilsynet.

Som led i undersøgelsen har BCG udsendt spørgeskemaundersøgelser til bl.a. kiropraktorerne. Hensigten er at få et dækkende billede af mængden af tilsyn og ressourceforbruget forbundet hermed samt særlige udfordringer på området.

I kan være med til at give jeres vurdering af tilsynet ved at besvare spørgeskemaet, som I har fået tilsendt pr. mail. Spørgeskemaet tager cirka 15-25 minutter at besvare afhængigt af antallet af tilsyn I har modtaget. I skal sende jeres besvarelse senest d. 20. februar og ved spørgsmål til analysen kan I kontakte BCG på mail tilsynsanalyse@bcg.com.