hero3.png

I alt besøgte 377.052 personer med dansk sygesikringsbevis en kiropraktor klinik i 2023. Det er 8000 flere end i 2022 – men 11.000 færre end i rekordåret 2021. Helt frem til og med oktober måned i år lå patienttallet over niveauet fra 2021 – men de sidste to måneder har tallet ligget markant under 2021- niveauet.

Hvorfor patienttallet er faldet i årets sidste to måneder er ikke til at sige. Vejret har været dårligt og der har været en del patientaflysninger, fx i forbindelse med anbefalinger om ikke at køre ud i snevejret.

Og så har der i december pga. julens placering været relativt få arbejdsdage – blot 19 i alt – hvilket er 2 færre end i både 2022 og 2021 – svarende til ca 10 %. Havde der været tilsvarende 10 % flere patienter i klinikken i løbet af devcember, ville patienttallet i december i både 2021 og 2022 været blevet slået.

I december 2023 besøgte 82.769 unikke pateinter en kiropraktor - 6000 færre end i 2021 og 3000 færre end i 2022. 

På økonomisiden blev der omsat for i alt 134,9 mio. kr. i offentlige udgifter. Det er faktisk rekord, tæt på rammen og langt over sidste års niveau på 127,2 mio. kr.