GLADrygTræning28.JPG

Du kan fra 1. marts 2024 udføre træningsydelserne 3010, 3011 og 3012 samt de nye træningsforløb for ryg og træningsforløb for hofte/knæ uden for klinikken. Dette er gode nyheder for klinikker uden træningsfaciliteter. 

Læs mere om træningsforløbene og de øvrige nye ydelser her.

Hvis du vil leje træningslokaler, kan du overveje om lokalet skal lejes på dags- eller timebasis, eller om det skal være et fast lejemål.  Ved faste lejemål vil udlejer normalt have en standardkontrakt. Er der tale om leje på time- eller dagsbasis, er det ikke sikkert, at der er en fast kontrakt. Vi vil gøre opmærksom på, at det er klogt at beskrive følgende i en lejekontrakt: 

  • Præcis angivelse af det lejedes omfang; Hvad er det for et lokale, og hvad indeholder det (el, inventar, andet) samt om der er adgang til fællesfaciliteter, herunder evt. køkken, personalerum, patienttoilet, mv.  
  • Angivelse af den tid, du har lokalet til rådighed, og hvordan I aftaler ændringer i tidspunkt (planlægning). 
  • Ansvar for det lejede ved time- og dagsudlejning vil sædvanligvis være udlejers ansvar med undtagelse af egentlige ansvarspådragende handlinger fra lejer (skader). Dette bør være beskrevet, og evt. hvordan krav om erstatning skal anmeldes. 
  • Hvordan og hvornår betaling af leje skal ske. 

Den kollektive erhvervsansvarsforsikring gennem DKF dækker også på den supplerende adresse, når det er en del af klinikkens virksomhed.