beseminar 2024.jpg

Fredag den 2. februar mødtes bestyrelsen til årets første ordinære bestyrelsesmøde. Og efter bestyrelsesmødet fortsatte bestyrelsen med deres årlige bestyrelsesseminar.

På dagsordenen på bestyrelsesmødet var blandt andet godkendelse af det foreløbige resultat af arbejdet med opdateringen af standardkontrakterne. Nu skal projektet afsluttes – forvent at se de nye kontrakter i løbet af foråret eller forsommeren.

Derudover drøftedes status på OK og moderniseringsprojektet, der officielt lanceres allerede den 1. marts. Desuden godkendte bestyrelsen forhandlingsoplægget til de kommende overenskomstforhandlinger. Oplægget sendes til Danske Regioner om kort tid – og så afventer DKF regionernes modsvar.

 

Bestyrelsesseminar

Næsten som sædvanlig indledtes bestyrelsesmødet med et oplæg fra en aktuelt gæst. I år var Michael Daubjerg, Seniorpartner i Implement Healthcare, der har været involveret i blandt andet baggrundsanalyser til den forestående Sundhedstrukturkommissionens kommende rapport.

Hele lørdagen var afsat til et kursus i projektarbejde og -design med Rasmus Rytter, ligeledes fra Implement.