Møde diskuter.jpg

Det fremgår lidt uklart i mediebilledet, men på AC området, som kiropraktorerne hører med i, er det kun på statens område, at de offentlige overenskomstforhandlinger er afsluttet. På det kommunale og regionale er AC området endnu ikke færdigforhandlet. De aftaler, der omtales i pressen, omfatter Forhandlingsfællesskabet, hvor sygeplejersker, fysioterapeuter m.fl. er omfattet, men altså ikke læger, kiropraktorer og andre AC’ere.

Når/hvis der indgås aftale på det regionale område er overenskomstforhandlingerne på det offentlige område afsluttet og DKF forbereder frem mod ikrafttrædelse 1. april en informationsindsats overfor de berørte medlemmer, der også skal have aftalen ud til urafstemning. Der planlægges et informationsmøde på SDU om den statslige overenskomst og et virtuelt informationsmøde for de regionale ansatte. Der er pt. ingen ansatte kiropraktorer på det kommunale område.

Det kan i øvrigt oplyses, at skulle der opstå konflikt, har DKF forberedt muligheden for, at medlemmer kan optage konfliktlån.