Akupunktur.jpg

Fra udgangen af juni 2024 gælder der skærpede krav for sundhedspersoner uden sundhedsfaglig autorisation, der vil udføre nåleakupunktur på brystkassen.

Det betyder, at disse skal gennemføre et 3 dages kursus i at forebygge, erkende og håndtere skader på lungerne efter nåleakupunktur på brystkassen, som er godkendt af Styrelsen for Patientsikkerhed. Desuden kræves en sundhedsmæssig uddannelse på minimum 660 undervisningstimer, hvoraf 250 timer skal være i akupunktur. Det vil sige, at du fra udgangen af juni 2024 ikke må udføre nåleakupunktur på brystkassen, hvis du enten ikke har sundhedsfaglig autorisation eller opfylder begge førnævnte krav.

Læs mere her