Telefon neutral.jpg

Telefon- og videokonsultation kan anvendes til patienter, der er i gang med behandlingsforløb. Formålet med ydelserne er at opnå bedre og mere fleksible patientforløb og skabe øget tilgængelighed. 

De skal være visiteret og kalendersat på forhånd på samme måde som en almindelig konsultation. De kan derfor ikke anvendes uden tidsbestilling, og de kan ikke kan træde i stedet for en forundersøgelse eller en statuskonsultation på speciale 64.  

Det er en faglig vurdering, hvornår video kan være den rette kontaktform, idet det skal dreje sig om en problemstilling, hvor fysisk undersøgelse ved konsultation ikke er nødvendig. 

Regler for digital sundhedsfaglig behandling 
Reglerne for digital sundhedsfaglig behandling er som udgangspunkt de samme, som når der er fysiske konsultationer mellem patient og behandler. Der er dog nogle særlige forhold, som du skal være opmærksom på. 

Styrelsen for Patientsikkerhed har udgivet en ny guide til digital sundhedsfaglig behandling, hvor du kan blive klogere på, hvad det kræver at behandle digitalt og i kombination med fysiske behandlinger. I guiden står der bl.a. at du som sundhedsfaglig behandler ved digitale behandlinger skal være opmærksom på:   

  • De faglige normer er de samme som når du behandler fysisk, og du skal derfor udvise omhu og samvittighedsfuldhed i din behandling. 
  • Du skal indhente informeret patientsamtykke til behandlingen og føre patientjournal som ved al anden sundhedsfaglig behandling. 
  • Du skal sikre patientens identitet på tilstrækkelig sikker vis, fx med MitID. 
  • Du skal sikre, at behandlingen kan ske sundhedsfagligt forsvarligt 
  • At du og patienten har de nødvendige kompetencer til at indgå i et helt eller delvist behandlingsforløb 
  • At du kan overholde tavshedspligten, når behandlingen sker digitalt 
  • At du kan sikre, at patienten ved, hvor han eller hun skal henvende sig ved fx akutte tilstande eller forværring. 
  • At du er ansvarlig for at indhente og videregive nødvendige oplysninger til andre aktører i sundhedsvæsenet 

Læs også om hvad det kræver af klinikken, før det kan udføres digital behandling. Vær opmærksom på at guiden ikke er rettet specifikt mod kiropraktik men sundhedsfaglig behandling generelt. 

Læs hele guiden her

Krav til IT-sikkerhed for den platform, der anvendes til digital kommunikation, skal enten følge en standard for it-anvendelse i sundhedsvæsenet eller også skal klinikken overholde databeskyttelsesreglerne for sundhedsoplysninger i øvrigt.  

Der kan fås hjælp hertil hos datatilsynet, se hérDet er også muligt at ringe til datatilsynet for yderligere vejledning, se hér.