GLADTræning93.JPG

Udvidet og gruppebaseret patientuddannelse

Tag på kursus og tilbyd udvidet patientuddannelse.

Fra 1. marts 2024 kan du tilbyde dine patienter udvidet og gruppebaseret patientuddannelse under overenskomsten.

Ydelsen udvidet patientuddannelse er et struktureret tilbud, der retter sig mod uddannelse af patienten i sygdomsforståelse, smertehåndtering og egenomsorg. Det kan tilbydes både individuelt og i grupper. Ydelsen gruppebaseret patientuddannelse har samme indhold og er en del af de nye træningsforløb.

Anvendelse af ydelserne forudsætter et gyldigt kursus
Begge ydelser kan tilbydes af kiropraktorer og sundhedsuddannet medhjælp, der har gyldigt kursus i udvidet patientuddannelse. Kiropraktorernes Videnscenter tilbyder til april og september 2024 et todageskursus i Udvidet patientuddannelse, der giver ret til at anvende ydelserne for udvidet patientuddannelse og gruppebaseret patientuddannelse. Herudover er følgende kurser forhåndsgodkendte til at kunne anvende ydelserne:

  • GLA:D Ryg, Syddansk Universitet
  • Master i Smertevidenskab og tværfaglig smertebehandling, Aalborg Universitet

Når man har gyldigt kursusbevis, kan man gå i gang med at anvende ydelserne. Dokumentation for kurserne skal kunne fremvises regionen, hvis dette efterspørges.

Grundkursus i udvidet patientuddannelse på Kiropraktorernes Videnscenter
Grundkurset giver dig kompetencer til at arbejde med udvidet patientuddannelse på en struktureret måde, og du får konkrete værktøjer og materialer med dig hjem. Kurset fokuserer på at integrere nyeste evidens og bedste kliniske praksis i arbejdet med patientuddannelse.

Gennem kurset vil du opnå viden om patientuddannelse, smertevidenskab og egenhåndtering, som danner fundamentet for det videre arbejde på kurset. Derudover vil du få en introduktion til ”den motiverende samtale”, som er et anerkendt værktøj, der kan bruges i arbejdet med patienten.

Udover teoretisk viden vil du modtage struktureret materiale skræddersyet til kiropraktorpraksis, som du kan anvende direkte i din klinik. Det strukturerede materiale vil i kombination med kurset teoridel danne fundament for diskussioner i grupper om, hvordan struktureret patientuddannelse kan implementeres i kiropraktorpraksis. Gruppearbejdet vil sætte fokus på planlægning og udførelse af patientuddannelse i klinisk praksis med hensyn til struktur og faglighed.

Kurset kombinerer således teori og praktisk gruppearbejde, hvor en aktiv deltagelse vil give det bedste og maksimale udbytte. Forbered dig også på en smule forberedelse inden kurset i form af kortere videoer som skal ses.

Tilmeld dig her