den endelige.png

I et debatindlæg bragt af Sundhedsmonitor fremsætter 7 formænd et håb om, at Sundhedsstrukturkommissionen, og efterfølgende regeringen og Folketinget, vil tænke de tusindvis af sundhedsprofessionelle med egen klinik med, når stregerne i fremtidens sundhedssektor skal tegnes. En udvikling i praksissektoren vil være medvirkende til, at vi kan optimere og udnytte sundhedsvæsenets ressourcer mest hensigtsmæssigt samt styrke det nære sundhedsvæsen og dermed mindske uligheden i sundhed.

Du kan læse hele debatindlægget her