Regler nye.jpg

Som forelagt DKF’s generalforsamling 2023, har DKF’s bestyrelse vedtaget, at der skal gælde en whistleblower-ordning med tilhørende etiske retningslinjer. DKR har tiltrådt ordningen og de etiske retningslinjer. Ordningen er nu teknisk færdig med en løsning, som sikrer anonymitet for de som måtte ønske det, og i øvrigt en høj beskyttelse af whistleblowere ved at være eksternt faciliteret af en specialiseret advokat.

For mellemstore og store virksomheder er det et lovkrav, at der fskal etableres whistleblower-ordninger, hvor medarbejdere kan få hjælp hvis de oplever krænkelser eller andre ulovlige forhold. DKF’s whistleblowerordning i tråd med hvad der dermed er god skik, men gælder på grund af DKF’s organisatoriske forhold med mange engagerede kolleger der arbejder i bestyrelse, råd og udvalg for hele organisationen.

Målet er, at medlemmer af DKF der oplever uordentlig adfærd rettet mod sig selv, eller observerer uordentlig adfærd, begået af en ansat i DKF eller af en tillidsvalgt i DKF, kan få adgang til at klage over handlingen.

Ordningen gælder også for virksomheder udenfor DKF, som ønsker at klage over at DKF eller DKF’s udvalg handler i strid med konkurrencelovgivningen.

DKF ønsker ved frivilligt at etablere en whistleblowerordning med tilhørende etiske retningslinjer at understrege, at samvær i DKF skal ske på en tryg, tillids- og respektfuld måde. Dette gælder fysisk fremmøde såvel som online-adfærd. DKF tager skarp afstand fra krænkelser og mobning af enhver art. Det gælder dermed både for medarbejdere i sekretariatet, og som valgt til tillidshverv i DKF, at man forventes altid, optræder på en professionel og respektfuld måde. Det indebærer et krav om såkaldt ”decorum” for ansatte og valgte til tillidshverv, dvs. man skal udvise en adfærd på arbejdet og i fritiden, som efter tidens normer og samfundsopfattelse er acceptabel og anstændig i forhold til den stilling eller hverv, som den pågældende varetager. Jo højere og jo mere centralt og magtfuldt placeret, desto større krav kan stilles til pågældendes dømmekraft og omdømme. Det er den enkeltes ansvar at bidrage med god opførsel, situationsfornemmelse og sund fornuft. DKF’s whistleblowerordning er alene rettet mod tillidsvalgte- og medarbejdere i DKFs adfærd.

Kollegiale klager behandles som hidtil af DKR, og kan ikke indbringes under whistleblowerordning.

Du kan læse mere om ordningen og foretage anmeldelse her