bestyrelsen 23-25.jpg

Den 20. marts 2024 afholdt DKF’s bestyrelse årets andet ordinære bestyrelsesmøde – som sædvanlig i lokalerne på Peter Bangs Vej.

På dagsordenen var som altid en lang række punkter, ikke mindst om bestyrelsens kommende arbejde med de mange opgaver, der er beskrevet i målprogrammet. De enkelte projekter og det arbejde vil der blive fortalt om løbende, efterhånden som de bliver konkrete.

Bestyrelsen godkendte desuden AC-overenskomsten, der sendes til urafstemning efter påske.

I forlængelse af mødet afholdt bestyrelsen en workshop med fokus på næste års 100 års jubilæum for Dansk Kiropraktor Forening. En så stor begivenhed giver nemlig mulighed for både at fejre sig selv, sine medlemmer og kiropraktikken i al almindelighed – men også anledning til at lægge spor ud i fremtiden, for nu at sige det lidt højstemt.

Spørgsmålene der blev drøftet lød således: hvad kommer vi af og hvor er vi på vej hen? Til at hjælpe med dette indledende arbejde, som I kommer til at høre meget mere om, havde DKF hyret historikeren Bo Søby Kristensen fra Kommunikations- og oplevelsesbureauet PrimeTime.