G29A8883.jpg

Nyt fra sekretariatet

Konsulent Louise Larsen er stoppet i sekretariatet med udgangen af februar. Henvendelser om regler og ansættelser i forbindelse med turnus varetages af chefjurist Jens Valdemar Krenchel, mens henvendelser om praksisoverenskomstrelaterede emner som kvalitet og efteruddannelse varetages af chefkonsulent Christina Munk Eriksen, der i øvrigt efter jul er gået ned i tid og fremover ansat 3 dage om ugen.

Kommunikationskonsulent Isabella From Sørensen er fastansat i forlængelse af det nuværende barselsvikariat for Ida Blom Engelsholm, der kommer tilbage efter sommerferien. Når sekretariatet igen er fuldt bemandet vil opgavefordelingen blive genovervejet.