Velkommen håndtryk aftale.jpg

Der foreligger nu forhandlingsresultater på det statslige, det kommunale og det regionale forhandlingsområde, der alle er tilgængelige på Akademikernes hjemmeside - se resultaterne her

DKF’s bestyrelse behandler resultatet på deres møde den 20. marts og aftalerne vil derefter blive udsendt til urafstemning blandt de ca. 30 offentlige ansatte medlemmer, som er omfattet af overenskomsterne. Den endelig tidsfrist for urafstemningen er endnu ikke afklaret, men resultatet forventes at skulle være klar medio april 2024.

Der er planlagt to informationsmøder om aftaleresultaterne, henholdsvis for statens område:

  • Tirsdag den 2. april 2024 kl. 12.15 – 13.00 på SDU, hvor den lokale TR Lars Elbæk allerede har indkaldt den lokale AC klub og hvor også repræsentanter fra DKF’s bestyrelse og sekretariat vil være til stede.

Og for det regionale område:

  • Torsdag den 4. april kl. 19.00 på skærmen (link til teams-møde fremsendes separat på et senere tidspunkt), hvor de lokale TR’er Lise Lykke Oddershede og Tina Gotfred-Iversen sammen med repræsentanter fra DKF’s bestyrelse og sekretariat vil orientere om aftalen.

Der holdes ikke noget møde vedr. den kommunale aftale, da DKF pt. ikke har medlemmer ansat der.

Der vil senere blive udsendt direkte mails til de berørte medlemmer med nærmere information om aftalerne og møderne, og skulle der være spørgsmål inden da er I velkommen til at kontakte din lokale tillidsrepræsentant eller Over-TR/direktør Jakob Bjerre.