RW-220829-Kiropraktor-Lise_008.jpg

DKF’s bestyrelse besluttede den 20. marts at anbefale et ja til forhandlingsresultater på det statslige, det kommunale og det regionale forhandlingsområde.

De ca. 30 offentlige ansatte medlemmer, som er omfattet af overenskomsterne modtager umiddelbart efter påskedagene en mail med afstemningslink med frist torsdag den 11. april kl. 12.

Alle aftaler tilgængelige på Akademikernes hjemmeside - se resultaterne her. Du kan desuden downloade og læse den samlede redegørelse om overenskomstresultatet her 

 

Informationsmøder
Der afholdes to medlemsinformationsmøder om aftaleresultaterne, henholdsvis for statens område:

Tirsdag den 2. april 2024 kl. 12.15 – 13.00 på SDU, hvor den lokale TR Lars Elbæk og repræsentanter fra DKF’s bestyrelse og sekretariat vil være til stede.

Og for det regionale område:

Torsdag den 4. april kl. 19.00 på skærmen (link til teams-møde fremsendes separat i en særskilt mail), hvor de lokale TR’er Lise Lykke Oddershede og Tina Gotfred-Iversen sammen med repræsentanter fra DKF’s bestyrelse og sekretariat vil orientere om aftalen.

Der holdes ikke noget møde vedr. den kommunale aftale, da DKF pt. ikke har medlemmer ansat der.

Stormøde
Onsdag den 1. maj afholdes traditionen tro ’stormøde’ for de offentlige ansatte medlemmer af DKF. Se mere og tilmelding her.

Der vil senere blive udsendt direkte mails til de berørte medlemmer med nærmere information om aftalerne og møderne, og skulle der være spørgsmål inden da er I velkommen til at kontakte din lokale tillidsrepræsentant eller Over-TR/direktør Jakob Bjerre.