clock-2696234_1280.jpg

Som bekendt reguleres grundlønnen for ansatte kiropraktorer, herunder turnuskandidater, hver 1. april og 1. oktober i takt med regulering af AC overenskomsten med staten.

Da ur-afstemninger efter årets overenskomstforhandlinger ikke er afsluttet, er overenskomsten endnu ikke endelig. Regulering vil derfor ske, når de endelige reguleringstal foreligger. Vi håber det bliver i maj. Der vil da skulle ske en ekstra regulering for månederne fra april og til regulering finder sted.