_H4A1266.JPG

Fredag den 1. Februar holdt DKF’s bestyrelse årets første bestyrelsesmøde - og efterfølgende det årlige bestyrelsesseminar. Møde og seminar blev afholdt på Hotel Legoland i Billund.

Fast på dagsorden på bestyrelsesmøderne er punktet om kvalitet, som i disse år giver mulighed for at følge og drøfte eventuelle udfordringer inden for akkreditering, som vi er halvvejs gennem, og det risikobaserede tilsyn, som lige nu rulles ud i hele landet. Det er jo to store projekter, som fylder meget ude i klinikkerne. Derfor bruger bestyrelsen tid på at følge det tæt.

Et andet punkt på dagsordenen var en drøftelse af de kommende overenskomstforhandlinger og forløbet i den forbindelse. Her mangler vi dog fortsat en udmelding fra Danske Regioner. Også programmet på verdenskongressen i Berlin til marts, herunder valget til næstformand i ECU blev drøftet. Næstformand Michael Christensen stiller op til posten.

Bestyrelsesseminar
Bestyrelsens årlige opstartsseminar efter mødet bestod af to elementer. Fredag aften startede det med en kaminpassiar med Kiropraktorfondens formand Annette Roed der også er regionspolitiker i Region Midtjylland og formand for regionens udvalg for det nære sundhedsvæsen. Hun kom med input til sundhedspolitiske strategier i lyset af bl.a. sundhedsreformen.

Lørdag stod den på seriøse legoklodser. LEGO har nemlig udviklet værktøjet LEGO® SERIOUS PLAY® som er et værktøj til strategiudvikling, innovation, teambuilding og meget mere.

Gennem øvelser byggede og drøftede bestyrelsen og sekretariatsansatte fremtidens kiropraktor(klinik), som han/hun kunne se ud omkring 2025 i den bedst mulige verden. Det gav mange rigtigt konstruktive drøftelser som resultat af de konkrete beslutninger, der skulle tages, når klodserne skulle placeres, især i de fælles modeller.