Kvalitetskontrol.jpg

Når du læser dette, har alle kiropraktorklinikker med overenskomst haft besøg af IKAS’ surveyorteam. Og tallene ser flotte ud! Af de 193 klinikker, der i skrivende stund er færdigbehandlet af Akkrediteringsnævnet, er 186 akkrediteret - kun seks med bemærkninger og blot én klinik er ikke akkrediteret.

Kronen på værket
Aabybro Kiropraktisk Klinik var blandt de sidste klinikker, der i slutningen af november 2019 havde surveybesøg. Janne B. Christensen, der er ejer af klinikken, fortæller:”Besøget gik fremragende. For mig var det lidt kronen på værket, efter vi har arbejdet med det i mange måneder og nok forestillet os det værste. Men det var en super god oplevelse. Vi fik mange roser, og som kiropraktor var det et klap på skulderen."

Marta Jankowiak, der er sekretær i klinikken, fortæller videre, at de oplevede mange fordele ved at være blandt de sidste klinikker. Dels kunne de mærke, at surveyorne havde været på mange besøg før dem og vidste præcis, hvad de  skulle gøre, dels fordi de i forberedelserne havde mulighed for at kigge andre klinikkers surveyrapporter igennem og rette til på baggrund af fund i dem.

Mere struktur
Selvom processen har været krævende, er både Janne B. Christensen og Marta Jankowiak glade for den oprydning og ensartning, som akkrediteringen har medført. ”For os har det været en rigtig god gennemgang af rutiner, gode vaner og dårlige vaner. Hele klinikken og den daglige ledelse er blevet meget mere struktureret, så det har været en god oprydningsproces. Man har fået ryddet op i alle krogene – både fysisk, men også vaner og rutiner i dagligdagen. Det har vi lært meget af, og det er blevet mere effektivt,” forklarer Janne B. Christensen.

Sammen med andre nordjyske klinikker venter de på at få deres endelige akkrediteringsstatus, som alle klinikker vil have modtaget omkring årsskiftet.

Det er ikke kun Aabybro Kiropraktisk Klinik, der beretter om engagement. ”Vi har oplevet en fin tilslutning med deltagelse af ca. 75% af klinikkerne til introkurserne. I den daglige rådgivning har kiropraktorklinikkerne kontaktet IKAS i et noget mindre omfang, end vi havde forventet, men mit indtryk er, at klinikkerne har været glade for den rådgivning, de har fået af os,” fortæller Caroline Lund, der er kiropraktorernes rådgiver i IKAS (Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet).

Hvad nu?
Når nævnet efter årsskiftet har behandlet alle surveyrapporter, udarbejdes en opsamling med evalueringer og anbefalinger. Hvad der fremadrettet skal ske, er endnu uvist.

Om der skal gennemføres endnu en runde akkreditering, og hvad den i så fald skal bestå af, eller om der skal ske noget helt andet på kvalitetsområdet, vil overenskomstforhandlingerne
mellem DKF og regionerne afgøre i det nye år.