_H4A2395 copy.jpg

Det er to erfarne forskere, der er blevet udnævnt til professorer, og nu er startet i deres stillinger. 

Børn og forebyggelse

I løbet af sin forskningskarriere har Lise Hestbæk særligt koncentreret sig om problemer i bevægeapparatet hos børn og unge.

Formålet har ikke mindst været at forstå udviklingen af bevægeapparatsproblemer bedre og dermed forebygge og begrænse problemernes omfang, også i voksenlivet.

_H4A2407 copy.jpg
Professor Lise Hestbæk blev uddannet som kiropraktor fra Palmer College of Chiropractic i USA i 1990. Efter endt uddannelse arbejdede  hun i en årrække som kiropraktor og forsker. Hun forsvarede sin ph.d.-afhandling om lændesmerters forløb og identifikation af risikogrupper blandt børn og unge i 2003, og hun har siden 2007 været ansat som seniorforsker på Nordisk Institut for Kiropraktik og Klinisk Biomekanik (NIKKB). Siden 2008 har hun også været lektor på Institut for Idræt og Biomekanik,  Syddansk Universitet. Foto er fra DKF's årsmøde i november, taget af Anders Bach

En anden type forebyggelse, den sekundære forebyggelse, sker først, når problemerne er opstået, fortæller Lise Hestbæk:

– Patienterne skal have den bedst mulige behandling på det rette tidspunkt for at mindske risikoen for kronicitet og begrænse antallet af tilbagefald, da ryg- og nakkeproblemer ofte er tilbagevendende. Vi ved i dag meget om, hvordan man bedst tilgår den opgave, og det har udmøntet sig i nationale kliniske retningslinjer.

Det nye professorat ved Regionshospitalet Silkeborg skal bruges til at undersøge, hvordan disse retningslinjer bedst bliver anvendt, både fra patienternes personlige vinkel og fra en sundhedsøkonomisk vinkel, siger Lise Hestbæk.

Det nye professorat ved Regionshospitalet Silkeborg skal bruges til at undersøge, hvordan disse retningslinjer bedst bliver anvendt, både fra patienternes personlige vinkel og fra en sundhedsøkonomisk vinkel
Billeddiagnostisk fokus

Tues forskning har primært omhandlet den kliniske værdi af MR-fund hos folk med rygsmerter. Forskningen har belyst nogle af de fordele og ulemper, der er ved at MR-skanne patienter med rygsmerter.

På trods af klare anbefalinger fra danske og internationale kliniske retningslinjer imod at bruge MR-skanninger til rygpatienter med rygsmerter, hvor der ikke er tegn på alvorlig sygdom, som fx knoglebrud eller kræft, har der i Danmark i løbet af de sidste 15 år været en mere end fem gange stigning i antallet af MR-skanninger uden, at vi har set en positiv effekt af denne stigning.

Et andet forskningsområde er vidensoverførsel og implementering.

– Vi har godt styr på, hvordan borgere med rygsmerter bør udredes og behandles. Desværre kan vi se, med MR-skanningerne som eksempel, at denne viden ikke altid bliver brugt hensigtsmæssigt i den kliniske hverdag. Hvis vi vil ændre borgernes og klinikernes adfærd, så kræver det en mere målrettet og aktiv implementeringsindsats, fortæller Tue Secher Jensen.

_H4A2434 copy.jpg
Tue Secher Jensen blev uddannet som kiropraktor fra Syddansk Universitet i 2001, og han har arbejdet som forsker siden 2002. I 2009 forsvarede han sin ph.d.-afhandling Vertebral endplate signal (Modic) changes: Prevalence and association with lower back pain. Fra 2013-2016 var han ansat som klinisk lektor på Rygcenter Syddanmark på Sygehus Lillebælt, og han har siden 2013 været ansat som seniorforsker på NIKKB. I 2017 blev Tue Secher Jensen desuden ansat som beskrivende kiropraktor og forskningsansvarlig ved Diagnostisk Center Radiologisk Sektion på Regionshospitalet Silkeborg, og fra 2018 som lektor på Afdelingen for Klinisk Medicin på Aarhus Universitet. Foto fra DKF's Årsmøde i november af Anders Bach

– På Regionshospitalet i Silkeborg arbejder vi på at finde de virkemidler, som skal til for få implementeret retningslinjerne, herunder at undersøgede barrierer og facilitatorer, som skal være til stede for, at vi fx kan reducere antallet af uhensigtsmæssige MR-skanninger.

Lise Hestbæk og Tue Secher Jensen blev hyldet til DKF's Årsmøde i november, hvor de nye professorater blev afsløret. De er tiltrådt deres stillinger 1. januar 2020.

SDU og Danmark kan med de nye udnævnelser nu prale af at have 5 kiropraktoruddannende professorer med fokus på muskel/ledproblemer.

FAKTA

De to nye professorater er kommet i stand i et samarbejde mellem Syddansk Universitet (SDU), Regionshospitalet i Silkeborg og Nordisk Institut for Kiropraktik og Klinisk Biomekanik (NIKKB).

De skal styrke forskningen inden for behandling af rygpatienter og styrke samarbejdet mellem SDU og Regionshospitalet Silkeborg. Hvad er den bedste vej gennem sundhedsvæsnet for  rygpatienten, og hvordan fremmer vi ret behandling til rette tid til den enkelte rygpatient?