_KSM7810.jpg

Kære kandidater,

I går var I studerende, i dag bliver I kandidater. I en Harry Potter-generation som jeres kan man tale om den usynlige professionskappe, I nu har med jer og kan tage på, når I behøver den.

Den grad I har taget hedder jo Cand. Manu. Oprindelse kendt fra 1997, forkortelse for candidatus manutigii, sidst
led er genitiv af manutigium ’berøring med hånden’, dannet af manus ’hånd’ og tangere ’berøre’.

Det er jo en af de smukkeste og mest billeddannende titler, man kan forestille sig.

Man kan berøre sine medmennesker på mange måder, og I skal være opmærksomme på, at jeres patienter, de siger ikke: ”den kiropraktor som jeg betaler for at behandle mine lænderygssmerter”. Nej, de siger: ”MIN kiropraktor”.

I bliver noget ganske særligt for rigtig mange danskere. Og det er der, I for alvor får brug for i overført betydning at tage Harry Potter-kandidatkappen på og bruge jeres akademiske og professionelle viden. Husk, hvad I kan og brug det …

SDU er blevet et Verdensmålsuniversitet. Det er ikke FN’s verdensmål, men SDU’s verdensmål, vi skal bruge målene aktivt i vores omgivelser, der hvor vi kan gøre en forskel. Og her har I et ganske særligt ansvar i de kompetencer og den viden, I har med jer.

Ryg- og nakke-sygdomme er de mest betydningsfulde sygdomme i forhold til år, der leves med nedsat livskvalitet. Hvis man I disse år fylder 50, så har man statistisk set omkring ca. 30 år tilbage, men de er ikke ligeligt fordelt mellem kort og lang uddannelse eller mellem mænd og kvinder.

Muskel- og ledsygdomme er skyld i den store forskel i antal år med dårlig livskvalitet mellem højeste og laveste socialklasse.

Muskel- og ledsygdomme er den mest betydningsfulde faktor for sygefraværsdage. Der ligger en stor opgave
for jer både i behandling og i forskning i forebyggelse. Muskel- og ledsygdomme rammer dobbelt hårdt, hvis man har en kort uddannelse, for så er ens arbejde ofte betinget af ens fysiske arbejdsevne. Så ikke alene har man ondt, man er også i fare for at miste sit job og forsørgelsesevnen.

Og hertil kommer så de øvrige konsekvenser. Hvis man mister sin muskel- og ledsundhed, bliver det sværere at leve det aktive liv, der skal til for at forebygge de øvrige livsstilsygdomme, overvægt, hjertekarsygdomme og diabetes. Det er musklerne, der motionerer hjertet, så er vi tilbage til verdensmålet om sundhed og trivsel.

Muskel- og led-sygdomme rammer skævt og er underprioriterede sygdomme, der rammer kvinder oftere end mænd. Kvinder lever længere, men har flere år med dårlig livskvalitet pga. muskel- og ledsygdomme. Jeres fag kan gøre noget ved det, og det forpligter jer.

Sundhed i muskler og led skal på dagsordenen som et vigtigt forskningsområde. Her spiller I som kiropraktorer en rolle. I skal være med til at sætte fokus på tal og på konsekvenser, for i det store spil gælder det, at: No data – no problem. No problem – no action.

I skal være med til at øge vores viden om, hvordan danskerne vedligeholder sundhed i muskler og led, og hvordan den viden bringes i spil.

Jeg vil glæde mig sammen med jer i dag, og jeg vil glæde mig til at se jer gå ud og gøre verden til et bedre sted der, hvor I får jeres daglige virke … i klinikken eller i forskningen. Brug den til gavn for alle, I kommer til at berøre og bliver berørt af.

Tillykke med graden!

Karen Søgaard, professor, Syddansk Universitet, holdt festtalen til de nye kiropraktorer 31. januar.