Folk i møde - kun hænder synlige.jpg

Overenskomstforhandlingerne kom i gang før sommerferien, da DKF og RLTN mødtes til første forhandlingsmøde 8. juni. 

– Vi kom godt i gang, og jeg føler, vi har en god fælles forståelse af, hvor vi er på vej hen, men foreløbig er intet aftalt færdigt, udtalte DKF’s formand Lone Kousgaard Jørgensen i nyhed efterfølgende.

På mødet var der en god og konstruktiv drøftelse af et stort fælles ønske om at justere pakkerne under speciale 64 på baggrund af nogle af de erfaringer, der er gjort i de første år. Der har bl.a. vist sig uklarheder om brugen af ydelse 1065.

– Jeg er rigtig glad for at kunne konstatere, at vi ser meget ens på udfordringen, og at det ser ud til at kunne laves en fælles løsning på det fremadrettet. Og så er vi enige om, at der skal gøres endnu mere for at få alle til at bruge pakkerne. Og lidt i forlængelse af dette, så havde vi også gode drøftelser om at nedsætte en ’moderniseringsarbejdsgruppe’, der får til
opgave at se på om overenskomstens ydelser er fagligt – og i øvrigt – up to date, siger Lone Kousgaard Jørgensen og fortsætter:

– Jeg kan godt se for mig, at nogle af de faglige emner, som vi her rejst, og som regionerne også peger på, kan have gavn af grundig analyse i et fælles arbejde med et fagligt udgangspunkt uden for forhandlingsrummet. På den måde kan vi fx få set på potentielle nye pakker, øget vægt på vores diagnostiske kompetencer og måske også hele spørgsmålet om træning, patientuddannelse og egenomsorg.

På onsdag kl. 19 orienterer forhandlingsteamet medlemmerne på et online møde for alle medlemmer. 

 

Anerkendelse

Danske Regioner udtrykte stor anderkendelse for kiropraktorernes engagement og målopfyldelse i forhold til to af de store emner fra OK17, nemlig akkreditering og systematisk efteruddannelse.

– Vi blev virkelig rost for, at vi er kommet så flot igennem, og vi er heldigvis enige om, at vi nu skal videre af de spor, vi har lagt, herunder videre med at sikre og udvikle det faglige kvalitetsarbejde. Der er også enighed om, at det ikke skal være i form af en akkrediteringsrunde. Vores ønske om at etablere en dedikeret kvalitetsenhed mødte stor velvilje, hvilket jeg er rigtig glad for, slutter Lone Kousgaard Jørgensen. 

 

Medlemsmøder

Det afsluttende forhandlingsmøde er 6. oktober, og indtil da består processen af sekretariatsmøder mellem Danske Regioner og DKF samt udarbejdelse af forhandlingsnotater på de væsentligste områder. Og medlemsinddragelse. 16. september holder DKF online møde for alle medlemmer, der kan høre forhandlingsteamet orientere om forhandlingerne og det forstående sidste forhandlingsmøde.

Munder forhandlingsmødet 6. oktober, som ventet, ud i en aftale, holder DKF medlemsmøder både i uge 44-45. Herefter skal aftalen til afstemning blandt medlemmer omfattet af aftalen, dvs. ejere af klinkker, der er tilmeldt overenskomsten. Resultatet af afstemningen skal være klar inden DKF’s årsmøde 14.november.

Går alt efter planen, kan OK20, som vi skal vænne os til at kalde OK21, træde i kraft 1. januar 2021, hvilket i alt vil være ¾ års udsættelse.