online konference.jpg

De fleste kiropraktorer holder nu og da oplæg for læger. Ofte hvis der sker noget som fx ny overenskomst eller udvidelse.

En flytning var i vinter anledningen i Rygcenter Djursland, som ikke lod sig begrænse af nedlukning. De mødtes med de lokale læger på Teams.

Før pandemien var Maria Lind Vilholm, kiropraktor og medejer af Rygcenter Midtvest og Rygcenter Djursland, i gang med en runde møder med lokale læger:
– I Herning inviterede vi lægehusene ind, og i Ringkøbing og Ikast var vi med på frokostmøder, altså lige før COVID-19. Vi brugte især tid på pakkeforløbene, fortæller hun.

- Det var som altid en succes. De fleste lægehuse kendte ikke til forløbene, men de synes, de er tiltalende, da de kan henvise en anden patientgruppe grundet det større tilskud. Vi får flere henvisninger direkte til pakkeforløb fra dem nu, fortæller hun og supplerer:

– En anden meget positiv, og nu også meget relevant ting, vi fik ud af disse møder, var en god snak om kommunikation. Hvad ønsker lægen, vi skriver? Hvor meget? Hvor kort? Lægerne var generelt meget positive over vores tilbagemeldinger. De vil jo ligesom os patienterne deres bedste, og det sikres jo ofte gennem tværfagligt samarbejde.

Lægerne forklarede fx hvilke ting i røntgenbeskrivelserne, som er vigtige for dem, da nogle forhold afgør deres videre behandlingsform og arbejdsgang bl.a.
ift. sammenfald og mistanke om alvorlig patologi. Ligeledes fik de fastslået vigtigheden af, at hvis kiropraktoren ønsker, at lægen foretager sig noget, bør dette stå tydeligt og meget gerne allerede i overskriften. Sådan kom der flere gode råd frem i dialogen, forklarer hun.


"Et online møde virker upåklageligt, og er meget mindre krævende for alle parter," siger Maria Lind Vilholm (th), kiropraktor og medejer af Rygcenter Midtvest og Rygcenter Djursland, som holdt de online oplæg med Amanda Teglhus (tv).

For nylig flyttede Grenå-afdelingen af Rygcenter Djursland og Rygcenter Midtvest så til Grenå Sundhedshus. Huset rummer alt fra akutklinik, medicinske  klinikker, jordemødre, sundhedsplejersker, psykologer, fysioterapeuter og nu også kiropraktorklinik.

Kiropraktorerne blev nabo til stor almenpraksis, Lægefællesskabet, drevet af 6 læger og med bl.a. 7 sygeplejersker, 1 fysioterapeut, 1 praksismanager samt en række sekretærer og medhjælpere.

Maria Lind Vilholm og turnuskiropraktor Amanda Teglhus tog forbi med materiale om klinikken og kiropraktik. Et par sider, de selv havde lavet med inspiration
fra DKF’s og Kiropraktorguides hjemmesider.

Lidt efter blev de kontaktet. På trods af Corona ville Lægefællesskabet gerne fremme samarbejdet, så de spurgte, om kiropraktorerne ville holde et kort oplæg på deres morgenmøde over Teams. Kiropraktorerne sprang selvfølgelig til.

– Vi valgte at bruge tiden på prolapspakkerne. Maria og jeg forberedte en PowerPoint-præsentation og et oplæg på ca. 10 minutter. Jeg holdt selve oplægget,
og Maria hjalp med at svare på spørgsmål efterfølgende, fortæller Amanda Teglhus. De brugte bl.a. tekst og billeder fra DKF’s flowchart og foldere, som man
kan finde på danskkiropraktorforening.dk/infomaterialer, hvor der også er en præsentation til læger.

– Vi havde en rigtig god dialog med lægerne, som var meget glade for vores præsentation. Vi aftalte derfor at holde et lignende oplæg om stenosepakken ugen efter.

Oplæggene sendte de efterfølgende til lægerne sammen med artiklen om diskusprolaps fra Månedsskrift for Almen Praksis juni 2020 skrevet af bl.a.  seniorforsker Rikke Krüger Jensen fra Kiropraktorernes Videnscenter.

– Den kilde tror jeg, de var glade for at få. Det styrker uden tvivl vores troværdighed, siger Maria Lind Vilhom og fortæller, at de brugte stenoseudgaven af
artiklen til selve oplægget.

– 40-50 personer deltog i hvert oplæg. Det var læger, men også sygeplejesker, sekretærer og studerende. Efter oplæggene har vi fået flere “henvisninger” fra Lægefællesskabet, særligt prolapspatienter, og vores samarbejde med lægerne i huset er generelt styrket, og det giver jo rigtigt gode forhold for patienterne her, påpeger Amanda Teglhus.

Maria Lind Vilholm supplerer:
– Vi er meget glade for vores samarbejde med lægerne, og det giver mange gode forløb medpatienterne. Jeg er sikker på, at det, at vi har vist os personligt, har givet et godt indtryk, uanset om det var digitalt eller fysisk.

– Lægefællesskabet var meget interesseret i prolapspakkerne, og efter vores første møde blev der lagt op til, at lægerne både skal henvise den patienttype til
kiropraktor og til fysioterapeut, så patienten selv får lov til at træffe valget. Det mærker vi i klinikken.

– Vi har foreslået flere oplæg, bl.a. om børn og spædbørn i kiropraktorpraksis, behandling af hovedpine, GLAD-Ryg, og ny forskning fra Kiropraktorernes Videnscenter, siger Amanda Teglhus.

Maria Lind Vilholm fortæller, at der efter sommerferien har haft flere lægemøder i kalenderen: 
– De er fysiske, men jeg må dog helt klart sige, at et Teamsmøde virker upåklageligt. og er meget mindre krævende for alle. 

> Find vores information til læger om pakkeforløbene 

(DKF minder om, at Danske Regioner og DKF har aftalt at udarbejde og udsende fælles information til almen praksis om pakkeforløbene. Den proces er så småt i gang. Red.)

Ny serie: Del en god idé

Del en smart løsning. Det kan være hvad som helst; en genstand, en rutine, en god sætning …

Skriv til redaktør Tanja Skov Carlsen på tsc@danskkiropraktorforening.dk, så tager vi den derfra.