Forsiden nakkepakkefolder.jpg

I 2018 påbegyndte Kiropraktorernes Videnscenter et forskningsprojekt, der inkluderede data fra patienter, som var i pakkeforløb i kiropraktorpraksis.

Projektet har nu afsluttet dataindsamlingen og er gået i gang med at analysere data fra patienterne. Samlet set inkluderede projektet næsten 500 patienter, og af dem havde 111 cervikal radikulopati.

FIGUR 1

Figur 1 viser ændring i nakkesmerter (lysegrøn) og armsmerter (mørkegrøn) fra starten af forløbet, ved 2-, 4- og 8-ugers opfølgning samt efter 52 uger. Projektdeltagerne angav deres smerter på en skala fra 0 (Ingen smerter) til 10 (Værst mulige smerter). Et år efter starten af forløbet var nakkesmerterne i gennemsnit bedret fra 6,3 til 2,3, og armsmerterne var bedret fra 7 til 1,7.

 

FIGUR 2

 

Figur 2 viser ændringen i fysisk funktionsniveau målt med Neck Disability Index. 0-20% er minimal funktionsbegrænsning, 21-40% er moderat, 41-60% er
svær, 61-80 er invaliderende og 81-100% er sengebundet. Figuren viser, at deltagernes funktionsniveau bedres fra gennemsnitlig 37% funktionsbegrænsning (moderat) til 14% funktionsbegrænsning (minimal) over 52 uger.FIGUR 3

 

Figur 3 viser, hvor mange procent af deltagerne, som valgte de forskellige svarmuligheder, når de blev spurgt, hvordan smerterne havde ændret sig fra starten af behandlingen til 8 uger senere. I alt angav ca. 75% af projektdeltagerne, at deres nakke- og armsmerter var blevet bedre eller meget bedre efter 8 ugers behandling.

Forbehold
Der er nogle usikkerheder, man skal tage forbehold for i fortolkningen af resultaterne. Der er ingen sammenligningsgruppe, og vi kan derfor ikke udtale os om behandlingseffekten ift. andre behandlinger eller ingen behandling.

Samtidig siger resultaterne kun noget om de patienter, som er inkluderet i projektet, og ikke noget om patienter i pakkeforløb generelt, så resultaterne er ikke nødvendigvis repræsentative for alle pakkeforløbspatienter.

Endelig ved vi ikke, om patienterne har gennemført pakkeforløbene – kun at de er inkluderet i pakkeforløb ved baseline.

 

Læs også:

> Hvordan går det patienter i pakkeforløb for lumbal radikulopati (KIROPRAKTOREN efterår 2021)

> information til kiropraktorer om pakkeforløbene, bl.a. det opdaterede flowchart og vejledning om epikriser til læger i pakkeforløbene

> information til sundhedsuddannede om pakkeforløbene

>information til borgere om pakkeforløbene