Folderen til diskusprolaps i lænden.jpg

I 2018 påbegyndte Kiropraktorernes Videnscenter et forskningsprojekt, der inkluderede data fra patienter, som var i pakkeforløb i kiropraktorpraksis.

I alt inkluderede 35 kiropraktorklinikker fordelt på Region Syddanmark, Sjælland og Hovedstaden patienter i projektet. De 5 mest aktive klinikker stod for ca. halvdelen af de inkluderede patienter. Projektet har nu afsluttet dataindsamlingen, og er gået i gang med at analysere data fra patienterne. Samlet set inkluderede projektet næsten 500 patienter, og af dem havde 238 lumbal radikulopati.

Figur 1 viser ændring i rygsmerter (lysegrøn) og bensmerter (mørkegrøn) fra starten af forløbet, ved 2-, 4- og 8-ugers opfølgning samt efter 52 uger. Projektdeltagerne angav deres smerter på en skala fra 0 (Ingen smerter) til 10 (Værst mulige smerter).

Et år efter starten af forløbet var rygsmerterne i gennemsnit bedret fra 6,2 til 2,3, og bensmerterne var bedret fra 7,3 til 1,4.

Figur 2 viser ændringen i fysisk funktionsniveau målt med Oswestry Disability Index. 0-20% er minimal funktionsbegrænsning, 21-40% er moderat, 41-60% er svær, 61-80 er invaliderende og 81-100% er sengebundet.

Figuren viser at deltagernes funktionsniveau bedres fra gennemsnitlig 40% funktionsbegrænsning (moderat) til 12% funktionsbegrænsning (minimal) over 52 uger.

Figur 3 viser, hvor mange procent af deltagerne som valgte de forskellige svarmuligheder, når de blev spurgt, hvordan smerterne havde ændret sig fra starten af behandlingen til 8 uger senere. I alt angav omtrent 3 ud af 4 (ca. 75%) af projektdeltagerne at deres ryg- og bensmerter var blevet bedre eller meget bedre efter 8 ugers behandling.

Forbehold
Der er nogle usikkerheder, man skal tage forbehold for i fortolkningen af resultaterne. Der er ingen sammenligningsgruppe, og vi kan derfor ikke udtale os om behandlingseffekten ift. andre behandlinger eller ingen behandling.

Samtidig siger resultaterne kun noget om de patienter, som er inkluderet i projektet, og ikke om patienter som er i pakkeforløb generelt, så resultaterne er ikke nødvendigvis repræsentative for alle pakkeforløbspatienter. Endelig ved vi ikke, om patienterne har gennemført pakkeforløbene, kun at de er inkluderet i pakkeforløb ved baseline.

 

Læs også:
> information til kiropraktorer om pakkeforløbene, bl.a. det opdaterede flowchart og vejledning om epikriser til læger i pakkeforløbene

> information til sundhedsuddannede om pakkeforløbene

>information til borgere om pakkeforløbene