Kvalitetskontrol.jpg

Hvad er formålet med en kvalitetsenhed for kiropraktorer?
Det primære formål er at sikre fortsat høj kvalitet i kiropraktorpraksis og skabe nogle gode og realistiske rammer, hvor vi som autoriseret sundhedspersoner kan levere på de kvalitetstiltag, der bliver sat i søen.

I dag har vi intet komplet overblik over, hvilke patienter der kommer til kiropraktor. Vi har en formodning om det, men vi ved det faktisk ikke. Alene det at få et overblik over kiropraktorbranchen, og hvad de 400.000 unikke patienter, der går til kiropraktor, fejler, tror jeg, at vi er mange, der er nysgerrige på. Så der er det vigtigt, at klinikkerne inddrages i og kommer til at mærke værdien af kvalitetsarbejdet. Jeg kan være bange for, at nogle klinikker lige nu ser det på vej op ad en bakke med mere administration, flere leverancer, mere tidsforbrug og større omkostninger. Formålet med enheden er at understøtte arbejdet med kvalitet, så kiropraktorerne forhåbentlig ser værdien i det. Kvalitetsarbejdet skal være winwin. 

Hvornår starter den op, og hvem skal varetage opgaverne?
Som organisation står Kiropraktorernes Videnscenter for ren og skær drift inden for de overordnede rammer, som overenskomstparterne har udstukket. Vi har en stor opgave, som vi absolut er stolte over og glade for er blevet overdraget os.

Det har egentlig været en drøm i mange år at rykke tættere på kvalitetsarbejdet, sikre sammenhæng og gøre brug af den synergi, der må være mellem forskning, systematisk efteruddannelse og kvalitet. Enheden – som vi har valgt at kalde KViK, Kvalitetsenheden i Kiropraktorpraksis – har opstart 1. april 2021 eller snarest derefter. Vi skal have ansat nogle nye personer med nye kompetencer, gerne både kiropraktorkompetencer og alment akademiske kompetencer.

henrik.png
“Lige såvel som med arbejdet omkring billeddiagnostikken, hvor meget tidligere var manuelt, tungt og tidskrævende, må kvalitetsenheden - måske sammen med journalleverandørerne - kigge på, hvordan vi kan digitalisere og genbruge det materiale, der er i en journal." Henrik Wulff Christensen, direktør for Kiropraktorernes Videnscenter, som skal huse den nye kvalitetsenhed KvIK.

Kan du beskrive kvalitetsenhedens første opgaver?
En af de første opgaver bliver at lave en prioriteret plan for de indsatser, der skal laves. At lave en helt ny model for kvalitetsarbejdet.

Vi vil prøve at tage afsæt i praksis og en dialog med praksis. Hvis vi ikke får skabt forandringen i praksis og en accept og forståelse af arbejdet, så kommer vi desværre til at kæmpe en kamp med at få det til at lykkes. Så vi skulle gerne indgå i et hold – i et samspil mellem klinikkerne og os.

Kiropraktorerne har tidligere arbejdet med den danske kvalitetsmodel – med de 13 akkrediteringsstandarder. Dem vil vi selvfølgelig kigge på og køre videre, hvor det giver mening.

Derudover er datafangst en af de gennemgående opgaver i hele kvalitetsarbejdet. Mange af projekterne er baseret på data og vil give os et helhedsbillede  af professionen. Jeg glæder mig til, når vi får etableret teknologien, der understøtter det datadrevne kvalitetsarbejde. Hvis vi får det, kan vi for alvor begynde at lave analyser funderet i faktuelle data.

Kvalitetsenheden skal også arbejde på at initiere en god proces omkring epikriser. Og der er vi nok allerede lidt bagud på point, for i kiropraktorernes indledende drøftelse af overenskomstren, har dette emne skabt meget debat. Jeg synes og jeg tror ikke, at der er kiropraktorer, der med hånden på hjertet kan sige, at det ikke giver mening at skrive en epikrise. Der vil være forskel på, hvordan og hvor mange de mener, der giver mening. Men når en kiropraktor har et patientforløb, hvor der er alvorlig sygdom, tror jeg, at alle er med på, at der skal
sendes epikrise til egen læge. Lige såvel som med arbejdet omkring billeddiagnostikken, hvor meget tidligere var manuelt, tungt og tidskrævende, må kvalitetsenheden - måske sammen med journalleverandørerne - kigge på, hvordan vi kan digitalisere og genbruge det materiale, der er i en journal. Så lige præcis der skal vi bruge meget energi på at etablere et ligeværdigt samarbejde med klinikkerne i en fælles forståelse af, hvad der giver mening. 

Hvordan kommer kvalitetsarbejdet til at påvirke klinikkerne?
Der er nok nogle, der sidder med en frygt for at blive målt, og at de skal levere på et bestemt parameter. Det var samme frygt, vi så, da vi arbejdede på et system for digitalisering og udveksling af røntgenbilleder. En frygt for, at vi ville komme med en løftet pegefinger.

Som det er i dag, kan vi tilgå klinikkernes billedmateriale inden for konventionel røntgen. Vi har digitaliseret og understøttet processerne, så de formelt set har fået mindre arbejde. Noget af arbejdet er med andre ord blevet centraliseret på klinikkens præmisser. Det er erfaring som denne, som vi gerne vil tage med over i kvalitetsenheden og de kommende indsatser, som vi kommer til at arbejde med.

Kvalitetsarbejde går ud på at få kortlagt de processer og elementer, der er med til at højne kvaliteten, og understøtte og hjælpe med det arbejde. Når klinikkerne ser, at et røntgenbillede fx får en bedre kvalitet, når vi har været inde over, så forstår de betydningen af kvalitetsarbejdet, og det bliver en dialog.

Det bliver ikke hammer og trussel, for så får det ingen gang på jord. Det arbejde tror jeg, at kiropraktorerne har stor forståelse for.

Læs også: Lille, men vigtig overenskomst

Object reference not set to an instance of an object.