Lise Hestbæk.jpg

Patienternes forskellige person­ligheder havde dog stor indflydelse på effekten: Patienter med størst evne til egenomsorg (’adaptive copers’) fungerede bedst uden MC, mens dem, der bl.a. var kendetegnet ved høj smerteintensitet og lav kontrol over deres livsvilkår (’dysfunctional group’) havde markant bedre forløb, hvis de var i MC-forløb.

Gruppeinddelingen blev foretaget vha. et meget omfattende spørgeskema, designet til for­skning, som inddelte patienterne i tre personlighedstyper (MPI-S). Skemaet er dog alt for langt til at bruge i klinikken, så forskergruppen satte sig for at udvikle et kort screeningsværktøj, der kunne opnå både en pålidelig opdeling og være brugbart i klinikken. ­Resultatet blev et skema med 10 spørgsmål, som hver besvares på en Likert skala fra 0 til 6.

MAINTAIN instrumentet har potentiale til at blive et effektivt klinisk hjælpeværktøj til hurtigt og nemt at identificere smerterelateret nedtrykthed og bekymring. Patienter kan inddeles i lav (-12 til 17), moderat (18 til 21) eller høj (22 til 48) sandsynlighed for at have effekt af MC, og denne stratificering kan øge chancen for behandlingssucces.

Studiet blev gennemført i tre faser

Fase 1

Udvikling af screenings­værktøj (MAINTAIN):

To spørgsmål fra hver af fem dimensioner, smerteintensitet, indgriben, livskontrol, affektiv stress og støtte, blev udvalgt fra MPI-S. Det blev formodet, at ’dysfunktionelle’ patienter, ville score lavt på livskontrol og højt på de øvrige fire domæner. Høje scorer blev lagt sammen og lave scorer trukket fra, således at den mulige score gik fra -12 til 48. Klassificeringen blev dernæst sammenlignet med klassificeringen fra MIP-S og viste en fin nøjagtighed.

Fase 2

Reproduktion af effekt:

Her blev data fra den oprindelige RCT genanalyseret, med ’dysfunktionelle’ patienter ­kategoriseret vha. MAINTAIN og sammenlignet med de oprindelige resultater, baseret på MPI-S. Der var som håbet en større sandsynlighed for effekt af MC med højere score på MAINTAIN. To cutpoints blev identificeret til at adskille lav, moderat og høj sandsynlighed for effekt af MC.

 

Fase 3

Ekstern validering af ­spørgeskemaet:

Klassificering ved brug af det nye screeningsværktøj blev testet på data fra tre andre vidt forskellige populationer. Der var meget god til excellent diagnostisk præcision på alle tre datasæt.

uSe hele artiklen med den engelske version af spørgeskemaet som bilag her.

Lise Hestbæk er professor på SDU og seniorforsker på ­Kiropraktorernes Videnscenter.