Jakob Toft Vestergaard.JPG

Det øgede optag på klinisk biomekanik SDU har de seneste år skabt debat – og udfordringer. Nogle kandidater kan opleve, det er sværere at finde den turnusplads, man gerne ville have umiddelbart efter endt studie. Det øgede optag har sin baggrund i, at vi i mange år har manglet kiropraktorer, og det har derfor været et udtrykt ønske og mål fra professionen, at vi skal uddanne flere kiropraktorer. Kiropraktorer og turnusassistenter har haft meget favorable vilkår. Efterspørgslen har været så høj at flere klinikker har måtte vente flere måneder, og i nogle tilfælde flere år, på at kunne ansætte en turnuskandidat. Som turnuskandidat har det ovenikøbet været en luksus i høj grad selv at kunne vælge hvor i landet, man kunne have lyst til at praktisere. Noget som i høj grad er gået ud over klinikkerne udenfor storbyerne, som nærmest nytteløst har efterspurgt turnuskandidater, og flere har med tiden ganske simpelt givet op. Selv i år er der mange klinikker, som enten kun har modtaget en enkelt uopfordret ansøgning eller slet ikke.

Det øgede optag er nu begyndt at slå igennem med omkring 50 dimittender om året, og vi har endnu ikke set tegn på et mættet marked eller et tilpasset behov i samfundet. Der er dog en reel udfordring med turnus som potentiel flaskehals mod ret til selvstændigt virke, noget vi, i bestyrelsen, vil være meget opmærksomme på den kommende tid. Turnusuddannelsen vil stadig give de bredeste muligheder uanset hvilken karrierevej, man vælger. Sammen er jeg sikker på, at vi nok skal finde nogle løsninger.

Der er netop godkendt en ny turnusbekendtgørelse gældende pr. 1/9, hvor man fremover blot skal have været ansat i en overenskomsttilmeldt klinik i 2 år for at kunne blive principal, dog forsat med krav om røntgenanlæg på klinikken. Det er et ønske fra professionen og sundhedsvæsnet, at vi er en del af den billeddiagnostiske kapacitet. Men der er mulighed for dispensation og for at sammensætte sin turnus på forskellig vis enten via deltid eller ansættelser flere steder. Det er noget sekretariatet i DKF jævnligt rådgiver i, så tøv endelig ikke med at tage kontakt.

Som turnuskandidat er det vigtigt, at man gør sug nogle tanker:

Man skal være aktivt opsøgende i god tid, inden man graduerer. At opbygge et netværk er uvurderligt.

Geografisk fleksibilitet kan være en nødvendighed. Der findes flere klinikker, som ikke har modtaget turnusansøgninger i flere år.

Søg uopfordret. Tænk over, hvad du kan tilføje klinikken både som ansat og som turnuskandidat.

Vær tålmodig. Klinikdrift følger ikke nødvendigvis et akademisk år. 

 

Med disse overvejelser følger selvfølgelig også en forpligtigelse fra resten af ­professionen. Vi har et kollektivt ansvar for at få turnuskandidater ud på arbejdsmarkedet. Sammen kan vi være med til at støtte og sparre med hinanden om de muligheder, der kan være i at ansætte en turnuskandidat