_MG_7479.JPG

KIROPRAKTORPRISEN
Kiropraktorprisen er Dansk Kiropraktor Forenings hæderspris til en person eller institution mv., der har gjort en særlig indsats enten inden for forskning på det biomekaniske område eller ved at sætte fokus på at skabe ny viden om det kiropraktiske virksomhedsområde. Prisen kan ikke søges, og den uddeles ikke nødvendigvis hvert år. Medlemmer kan indstille kandidater til prisen, og DKF’s bestyrelse beslutter, hvem den skal uddeles til. 

Seneste uddeling var i 2021, hvor Henrik Wulff Christensen modtog prisen i Odense.  

Modtagere af Kiropraktorprisen

• Direktør, ph.d., læge, kiropraktor Henrik Wulff Christensen (2021)
• Professor Gert Brønfort, University of Minnesota (2018)
• Professor, forskningsleder og seniorforsker Jan Hartvigsen, Syddansk Universitet, og NIKKB (2017)
• Ph.d., kiropraktor, lektor Søren O'Neill, ledende kiropraktor, Rygcenter Syddanmark (2015)
• Studieleder, ph.d., lektor, kiropraktor Henrik Hein Lauridsen (2014)
• Kiropraktorerne Tue Secher Jensen og Jan Nordsteen for deres arbejde med kliniske retningslinjer (2013)
• Rygcentret i Ringe (2008)
• Kiropraktor Niels Grunnet-Nilsson (2007)

Før Kiropraktorprisen blev indstiftet i 2006 blev der uddelt en forskerpris, som blev uddelt første gang i 1989. Den er tildelt:
• Kiropraktorerne Gert Brønfort, Ole Jochumsen og Niels Klougart (1989)
• Alan Clark Breen, AECC’s forskningsleder (1990)
• Claus Manniche (1991)
• Jean Robert, Schweiz (1992)
• Stefan Blomberg (1993)
• Palle Pedersen og Keld Østergaard (1994)
• Professor T.W. Meade (1995)
• Kiropraktor Charlotte Leboeuf-Yde (1996)
• Kiropraktor Alan Jordan (1997)
• Professor Mogens Hørder, SDU (1998)
• Læge Peter Licht og kiropraktor Henrik Wulff Christensen (1999)
• Kiropraktor Jesper Wiberg (2000)
• Kiropraktor Jan Hartvigsen (2001)
• Jennifer E. Bolton (2002).

ÅRETS KIROPRAKTOR
Årets Kiropraktor blev stiftet i 2012 og uddeles til en kiropraktor, der har ydet en særlig indsats inden for det kiropraktiske fagområde. Alle DKF's medlemmer kan indstille kandidater til prisen, som der efterfølgende afholdes afstemning om. 

I 2022 blev Mikael Busse Årets Kiropraktor. Mikael Busse modtog prisen for hans vigtige bidrag til at definere praksiskonsulentstillingen, som det alle regioner higer efter. 


Hvem er blevet 'Årets Kiropraktor' tidligere?

I 2021 blev Mikkel Konner Årets Kiropraktor for sin vedvarende insisteren på og store indsats for at udbygge og cementere kiropraktorens indplacering i sekundærsektoren. Læs mere 

I det usædvanlige 2020 blev alle medlemmer udnævnt til årets kiropraktor til DKF's første digitale årsmøde, som måtte fortrække til skærme pga. COVID-pandemien.

I 2019 blev Klaus Doktor 'Årets Kiropraktor' for sit store og vedholdende engagement i røntgendiagnostik, blandt andet i regi af NIKKB, hvor han er primus motor på udviklingen af billedudvekslingssystemet KirPACS.  

I 2018 modtog Peter Højgaard, Nyborg, titlen 'Årets Kiropraktor' for godt kollegaskab, dvs. hans inspirerende engagement, store nysgerrighed og iver efter at dele ud af sin viden og erfaringer. 

I 2017 blev kvalitetskonsulent og ekstern lektor Janni Bang Årets kiropraktor for sin store indsats inden for akkreditering og datasikkerhed. Læs omtale fra KIROPRAKTOREN nr. 4 2017

I 2016 blev kiropraktor, Susanne Lynge, som til daglig driver klinik i Brønderslev, og har gennemført masteruddannelse i muskuloskeletal pædiatri og senest startet forskningsprojekt om kronisk hovedpine hos skolebørn. Prisen modtog hun på Faglig Kongres 2016 i Århus.

I 2015 blev Carsten Hviid fra Århus Årets Kiropraktor for sin store hjælpsomhed og mangeårige indsatser i standens tjeneste, bl.a. i Turnusudvalget, som han stadigt er medlem af. Læs omtale i KIROPRAKTOREN

I 2014 blev Hanne Nøddeskou-Fink Årets Kiropraktor for sit store engagement i sportskiropraktik, som har inspireret mange til at blive kiropraktorer. Læs omtale i KIROPRAKTOREN nr. 6 2014

Årets kiropraktor 2013 blev Nis Alnor for hans mangeårige virke som formand for Dansk Kiropraktor Råd samt hans arbejde med udvikling af Kiropraktorernes etik. 

I 2012 gik prisen til Claus Dam Nielsen for hans indsats inden for kiropraktorers efteruddannelse.

DKF's SPECIALEPRIS
 
Specialeprisen uddeles hvert år i samarbejde med Syddansk Universitet til det bedste speciale indleveret på Klinisk Biomekanik i det pågældende studieår. 

I 2021 var det Clara Emilie Westermann og Ann Fredsted Aalling, som modtog prisen for bedste speciale og hver en check, buket og hæder på årsmødet lørdag 13. november under DKF's generalforsamling.

Tidligere modtagere af specialeprisen
I 2020 vandt Emilie Meldgaard og Gabrielle K. Hansen DKF’s specialepris for afhandlingen “The Young Disability Questionnaire (Spine). Field testing” vejledt af professor, kiropraktor Lise Hestbæk og ph.d. Henrik Hein Lauridsen. De modtog prisen i forbindelse med DKF’s årsmøde 14. november, der blev streamet pga. COVID-pandemien. Læs om projektet i KIROPRAKTOREN vinter 2020

I 2019 vandt Thomas Damsgaard og Katrine Kildsgaard specialeprisen for deres gode projekt om dryneedling vejledt af kiropraktor Corrie Myburgh, lektor på Syddansk Universitet. Læs om specialet i KIROPRAKTOREN nr. 1 2020.

I 2018 modtog Lasse Grøn og Simon Dyrløv Madsen prisen for deres vellykkede og vigtige speciale Praktiserende lægers oplevelse af samarbejdet med kiropraktorer: et kvalitativt interview. Du kan læse artikel om specialet her i KIROPRAKTOREN nr. 2 2018.

I 2017 blev DKF’s Specialepris uddelt til Thomas Lykke Christiansen for specialet 'The Effects of a Single Session of Spinal Manipulation on Strength and Cortical Drive in Atthletes'.
I KIROPRAKTOREN nr. 1 2018 kan du læse om projektet.

1 2016 blev DKF’s Specialepris for første gang tildelt to projekter. Modtagerne er Søren Grøn og Erik Frafjord med specialet Hvilken prognostisk betydning har MR-fund for patienter med nakkesmerter? Et 12 måneders opfølgningsstudiesamt Uffe Bundgaard og Jeppe Mølgaard Mathiasen med A description of MRI-findings in patients with neck pain and their relation to Quebec subgroups. 
I KIROPRAKTOREN nr. 1 2017 kan du læse om projekterne.

I 2015 modtog Andreas Tøllner Christensen og Lise Lykke Oddershede specialeprisen for specialet RMDQ-23 er ikke egnet for børn. En undersøgelse af forståelse og indholdsvaliditet blandt 11-14-årige.
Læs om projektet i KIROPRAKTOREN nr. 1 marts 2016.

I 2014 modtog Johanne Brinch Larsen og Lovisa Marie Andersson prisen for deres speciale Realiability of experimented pain reports in children aged 11-12 years using the Numerical Rating Scale. 
Læs om specialet her i KIROPRAKTOREN

Specialeprisen 2013 tilfaldt kiropraktorerne Inge-Marie Hother Vesterager og Pernille Fredslund Pedersen for specialet ”Pain related avoidanceendurance beleifs in patients with persistent low back pain and Modic changes." Læs om specialet i KIROPRAKTOREN nr. 1 2014 - side 12.

- Anne-Marie Madsen og Henrik Toftegård (2012)
- Kim Corfixen og Martin M. Hansen (2011) 
- Silje Marie Sognnes og Nicolai Klem (2010)
- Mads Juul Kristiansen og Thomas Johan Larsen (2009)
- Mats Peter Johannson og Martin Skogheim Baann Liane (2008)

ÆRESMEDLEMMER
I henhold til DKF’s love kan medlemmer udnævnes til æresmedlemmer. Beslutningen om udnævnelse træffes af bestyrelsen efter samråd med Dansk Kiropraktor Råd. 

Kiropraktorer, der har indlagt sig særlig fortjeneste ved arbejdet for foreningen eller for kiropraktik i det hele taget, kan udnævnes. Æresmedlemmer fritages for kontingent. 

Det senest udnævnte æresmedlem er DKF's forhenværende formand Jens Jacobsen, som blev udnævnt i 2013.


Andre æresmedlemmer i nyere tid er:

  • Kiropraktor Ole Bolding (2009)
  • Kiropraktor Niels Grunnet-Nilsson (2007)
  • Kiropraktor Henning Hviid (2001)
  • Kiropraktor Steen Lundbye (2000)
  • Kiropraktor Mogens Christian Uldall-Hansen (1991)