skattestyrelsen_logo_2.jpg

Denne side er sendt til alle medlemmer 18. januar via mail. Den bliver efter planen løbende udbygget med hyppige spørgsmål og svar.

Information om SKAT’s afgørelse vedr. pålæg om indberetning af kontingenter for 2021 til SKAT samt enkelte tilbageførelser for 2020.

Som orienteret om via nyhedsmail fra DKF til alle medlemmer 22. december kom SKAT på varslet kontrolbesøg i september 2021 for at se på DKF’s indberetninger af kontingenter til SKAT.

SKAT har nu sendt sit endelige forslag til afgørelse, som kan læses her. DKF har ud fra den løbende dialog med SKAT ikke umiddelbart bemærkninger til forslaget til afgørelsen og er i fuld sving i gang med at indrette indberetningen med frist 20. januar.

Den store ting for DKF er, at der fremover alene skal indberette på CPR-nr. og ikke, som det har været muligt i de sidste godt ti år, på klinikejernes CVR-nr., hvis de har anmodet om det, og tilsvarende hvis både arbejdsgiver og ansatte har oplyst, at den ansattes kontingent betales af arbejdsgiveren.

Denne hidtidige praksis med indberetninger på CVR-nr. er baseret på, hvad ’andre som ligner os’ har gjort, og SKAT har undervejs anerkendt, at reglerne er komplicerede, og at der ikke findes en konkret vejledning. Det kan nævnes, at DKF også er bekendt med og har ført en konkret ligningssag for en klinikejer helt til Ligningsrådet, hvor sagens udfald ligger på linje med SKAT’s forslag til afgørelse.

Opsummeret vil indberetningen for 2021 være som følger:

  • Alle medlemskategorier vedr. ansatte, arbejdsløse og midlertidige ude af erhverv mv. skal indberettes på vedkommendes CPR-nr., dog således at det skal markeres, hvis kontingentet betales af en arbejdsgiver. For de medlemmer, der selv betaler, er der en skattemæssig grænse for fradrag på 6.000 kr. DKF skal ikke rette bagud, men indberette det fra kalenderåret 2021.
  • Alle medlemskategorier vedr. klinikejere skal indberettes på CPR-nr., hvor der samtidig skal skelnes mellem klinikejere ansat i medlemmets eget A/S, ApS el lignende (hvor kontingentet sidestilles med en ansat og dermed en grænse for personligt fradrag på 6.000 kr.) og selvstændige (hvor der ikke er nogen grænse for fradrag). Igen skal det markeres, hvis kontingentet betales af en arbejdsgiver. DKF skal ikke rette bagud, men indberette det fra kalenderåret 2021.
  • Alle medlemskategorier, som ikke vedrører ’fagforeningsopgaver’; pt. pensionister, passive medlemmer og udlandsmedlemmer skal/må ikke indberettes. DKF skal tilbageføre dette for indberetningerne 2020 samt ophøre med at indberette det fra kalenderåret 2021.
  • Vedr. studentermedlemmer konstaterer SKAT, at der ikke skal indberettes, da der pt. ikke er kontingent. Såfremt der måtte blive opkrævet et studenterkontingent, kan dette indberettes med fradrag i lighed med en ansat.

Alle medlemmer, der tidligere har orienteret DKF om, at deres kontingent betales via et CVR-nr., har fået en direkte mail med anmodning om senest den 19. januar at melde, hvis der er ændringer til tidligere oplyste oplysninger.

Afhængigt af hvilken selskabsform et CVR-nr. har, er der forskel på, hvordan kontingentet indberettes. Alle CVR-nr. oplyst til DKF er slået op i CVR-registret, og det er ud fra disse oplysninger ændringerne til indberetning er blevet implementeret.

  • En ejer af et Enkeltmandsejet eller I/S: indberettes på medlemmets CPR-nr. og som personligt betalt af selskabet.
  • En ejer af et ApS ses som værende ansat i ApS’et: Indberettes på medlemmets CPR-nr. og markeres som arbejdsgiverbetalt.
  • Ansatte, der får betalt kontingentet af arbejdsgiver: Indberettes på medlemmets CPR-nr. og markeres som arbejdsgiverbetalt.

Alle medlemmer, der enten er pensionister, passive medlemmer eller udlandsmedlemmer, vil få en mail, når DKF foretager tilbageførsel af kontingentet for 2020 inden fristen den 1. marts 2022.

 

Denne side er oprettet 18. januar 2022